Mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn giản bạn đã biết chưa

Hiện ngày càng nhiều người dân đến các thành phố lớn để sinh sống và làm việc nên thuê nhà trở thành nhu cầu tất yếu. Vậy hợp đồng thuê nhà viết tay có giá trị không? Trong hợp đồng cần có những nội dung cơ bản nào? Sau đây homedy sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc này và cung cấp những mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn giản và ngắn gọn nhất.

Hợp đồng thuê nhà là gì?

Hợp đồng thuê nhà là hợp đồng dân sự, theo đó, bên cho thuê nhà có nghĩa vụ giao nhà cho bên thuê nhà sử dụng trong thời hạn thỏa thuận. Bên thuê nhà có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà theo thỏa thuận hoặc theo quy định pháp luật.

mau-hop-dong-thue-nha-viet-tay-don-gian-1
Hợp đồng thuê nhà là gì?

Hợp đồng thuê nhà viết tay có giá trị không?

Khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự quy định:

1.Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập

 • Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.

 • Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

Do đó, hợp đồng thuê nhà viết tay có giá trị nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

Hợp đồng thuê nhà phải lập thành văn bản?

mau-hop-dong-thue-nha-viet-tay-don-gian-2
Hợp đồng thuê nhà phải lập thành văn bản?

Theo quy định chung của Bộ luật Dân sự thì hình thức hợp đồng được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Riêng với hợp đồng về nhà ở thì phải được lập thành văn bản, theo Điều 121 Luật Nhà ở năm 2014.

Căn cứ vào đó, hợp đồng thuê nhà cần có những nội dung cơ bản sau :

 • Họ tên, địa chỉ của bên cho thuê và bên thuê nhà ở.

 • Mô tả đặc điểm của nhà ở cho thuê như diện tích, số tầng…

 • Mục đích thuê, thời hạn thuê, chấm dứt hợp đồng.

 • Giá thuê, đặt cọc và phương thức thanh toán.

 • Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê, bên thuê.

 • Cam kết của các bên, giải quyết tranh chấp.

 • Các thỏa thuận khác.

 • Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng : do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết.

 • Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng.

 • Chữ ký và ghi rõ họ tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu ( nếu có) và ghi rõ chức danh của người ký.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 129 Bộ luật Dân sự, ngay cả khi hợp đồng thuê nhà không được lập thành văn bản vẫn có hiệu lực nếu :

- Một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất ⅔ nghĩa vụ trong hợp đồng.

- Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của hợp đồng thuê nhà trên cơ sở yêu cầu của một bên hoặc các bên.

Mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn giản, mới nhất

Dưới đây là mẫu hợp động thuê nhà viết tay đơn giản nhất để bạn có thể dễ dàng sử dụng trong thực tế. Hợp đồng đã bao gồm những điều khoản cơ bản, nội dung cụ thể cần có theo đúng quy định của pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày .... tháng .... năm ....

 

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

 

Hôm nay, ngày.....tháng......năm........., các Bên gồm:

 

BÊN CHO THUÊ (Bên A): (ĐIỀN ĐẦY ĐỦ HỌ VÀ TÊN)

CMND số :.......  Cơ quan cấp: Ngày cấp :...... 

Nơi ĐKTT :....................................................... 

 

BÊN THUÊ (Bên B) : (ĐẦY ĐỦ HỌ VÀ TÊN)

CMND số :.................. Cơ quan cấp: ... Ngày cấp :... 

Nơi ĐKTT :........................................................... 

Bên A và Bên B sau đây gọi chung là “Hai Bên” hoặc “Các Bên”.

Sau khi thảo luận, Hai Bên thống nhất đi đến ký kết Hợp đồng thuê nhà (“Hợp Đồng”) với các điều khoản và điều kiện dưới đây:

 Điều 1. Nhà ở và các tài sản cho thuê kèm theo nhà ở:

1.1. Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng đất và một căn nhà.........tầng gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ ... để sử dụng làm nơi để ở.

Diện tích quyền sử dụng đất :......... m2;

Diện tích căn nhà :.......... m2;

1.2. Bên A cam kết quyền sử dụng đất và căn nhà gắn liền trên đất trên là tài sản sở hữu hợp pháp của Bên A. Mọi tranh chấp phát sinh từ tài sản cho thuê trên Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 2. Bàn giao và sử dụng diện tích thuê:

2.1. Thời điểm Bên A bàn giao Tài sản thuê vào ngày ..... tháng ..... năm;

2.2. Bên B được toàn quyền sử dụng Tài sản thuê kể từ thời điểm được Bên A bàn giao như quy định tại Mục 2.1 trên đây.

Điều 3. Thời hạn thuê

3.1. Bên A cam kết cho Bên B thuê Tài sản thuê với thời hạn là ........ năm kể từ ngày bàn giao Tài sản thuê;

3.2. Hết thời hạn thuê nêu trên nếu bên B có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì Bên A phải ưu tiên cho Bên B tiếp tục thuê.

Điều 4. Đặt cọc tiền thuê nhà

4.1. Bên B sẽ giao cho Bên A một khoản tiền là  ............ VNĐ (bằng chữ:............ ) ngay sau khi ký hợp đồng này. Số tiền này là tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện Hợp đồng cho thuê nhà. Kể từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực.

4.2. Nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thực hiện nghĩa vụ báo trước tới Bên A thì Bên A sẽ không phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc này.

Nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thực hiện nghĩa vụ báo trước tới bên B thì bên A sẽ phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc và phải bồi thường thêm một khoản bằng chính tiền đặt cọc.

4.3. Tiền đặt cọc của Bên B sẽ không được dùng để thanh toán Tiền Thuê. Nếu Bên B vi phạm Hợp Đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A thì Bên A có quyền khấu trừ Tiền Đặt Cọc để bù đắp các chi phí khắc phục thiệt hại phát sinh. Mức chi phí bù đắp thiệt hại sẽ được Các Bên thống nhất bằng văn bản.

4.4. Vào thời điểm kết thúc Thời Hạn Thuê hoặc kể từ ngày Chấm dứt Hợp Đồng, Bên A sẽ hoàn lại cho Bên B số Tiền Đặt Cọc sau khi đã khấu trừ khoản tiền chi phí để khắc phục thiệt hại (nếu có).

Điều 5. Tiền thuê nhà:

5.1. Tiền Thuê nhà đối với Diện Tích Thuê nêu tại mục 1.1 Điều 1 là: .......... VNĐ/tháng (Bằng chữ: .............. )

5.2 Tiền Thuê nhà không bao gồm chi phí sử dụng Diện tích thuê. Mọi chi phí sử dụng Diện tích thuê nhà bao gồm tiền điện, nước, vệ sinh....sẽ do bên B trả theo khối lượng, công suất sử dụng thực tế của Bên B hàng tháng, được tính theo đơn giá của nhà nước.

 Điều 6. Phương thức thanh toán tiền thuê nhà:

Tiền Thuê nhà và chi phí sử dụng Diện tích thuê được thành toán theo 01 (một) tháng/lần vào ngày 05 (năm) hàng tháng. Việc thanh toán Tiền Thuê nhà và chi phí sử dụng Diện tích thuê theo Hợp Đồng này được thực hiện bằng đồng tiền Việt Nam theo hình thức trả trực tiếp bằng tiền mặt.

 Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà:

7.1. Quyền của Bên Cho Thuê:

Yêu cầu Bên B thanh toán Tiền Thuê và Chi phí sử dụng Diện Tích Thuê đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận trong Hợp Đồng

Yêu cầu Bên B phải sửa chữa phần hư hỏng, thiệt hại do lỗi của Bên B gây ra.

 7.2. Nghĩa vụ của Bên Cho Thuê:

- Bàn giao Diện Tích Thuê cho Bên B theo đúng thời gian quy định trong Hợp Đồng;

- Đảm bảo việc cho thuê theo Hợp Đồng này là đúng quy định của pháp luật;

- Đảm bảo cho Bên B thực hiện quyền sử dụng Diện Tích Thuê một cách độc lập và liên tục trong suốt Thời Hạn Thuê, trừ trường hợp vi phạm pháp luật và/hoặc các quy định của Hợp Đồng này.

- Không xâm phạm trái phép đến tài sản của Bên B trong phần Diện Tích Thuê. Nếu Bên A có những hành vi vi phạm gây thiệt hại cho Bên B trong Thời Gian Thuê thì Bên A phải bồi thường.

- Tuân thủ các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này hoặc/và các văn bản kèm theo Hợp đồng này; hoặc/và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà:

8.1. Quyền của Bên Thuê:

+ Nhận bàn giao Diện tích Thuê theo đúng thỏa thuận trong Hợp Đồng;

+ Được sử dụng phần Diện Tích Thuê làm nơi để ở và các hoạt động hợp pháp khác;

+ Yêu cầu Bên A sửa chữa kịp thời những hư hỏng không phải do lỗi của Bên B trong phần Diện Tích Thuê để bảo đảm an toàn;

+ Được tháo dỡ và đem ra khỏi phần Diện Tích Thuê các tài sản, trang thiết bị của bên B đã lắp đặt trong phần Diện Tích Thuê khi hết Thời Hạn Thuê hoặc Đơn phương chấm dứt hợp đồng Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng.

 8.2. Nghĩa vụ của Bên Thuê:

+ Sử dụng Diện Tích Thuê đúng mục đích đã thỏa thuận, giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

+ Thanh toán Tiền Đặt Cọc, Tiền Thuê đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận;

+ Trả lại Diện Tích Thuê cho Bên A khi hết Thời Hạn Thuê hoặc chấm dứt Hợp Đồng Thuê;

+ Mọi việc sửa chữa, cải tạo, lắp đặt bổ sung các trang thiết bị làm ảnh hưởng đến kết cấu của căn phòng…, Bên B phải có văn bản thông báo cho Bên A và chỉ được tiến hành các công việc này sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A;

+ Tuân thủ một cách chặt chẽ quy định tại Hợp Đồng này, các nội quy phòng trọ (nếu có) và các quy định của pháp luật Việt Nam.

 Điều 9. Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Trong trường hợp một trong Hai Bên muốn đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trước hạn thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước 30 (ba mươi) ngày so với ngày mong muốn chấm dứt. Nếu một trong Hai Bên không thực hiện nghĩa vụ thông báo cho Bên kia thì sẽ phải bồi thường cho bên đó một khoản Tiền thuê tương đương với thời gian không thông báo và các thiệt hại khác phát sinh do việc chấm dứt Hợp Đồng trái quy định.

 Điều 10. Điều khoản thi hành:

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên cùng ký kết;

- Các Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các thoả thuận trong Hợp Đồng này trên tinh thần hợp tác, thiện chí.

- Mọi sửa đổi, bổ sung đối với bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng phải được lập thành văn bản, có đầy đủ chữ ký của mỗi Bên. Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp Đồng có giá trị pháp lý như Hợp Đồng, là một phần không tách rời của Hợp Đồng này.

- Hợp Đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

BÊN CHO THUÊ

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ

(ký và ghi rõ họ tên)

>>> Tải mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn giản ngay tại đây.

Hợp đồng cho thuê nhà viết tay có bắt buộc phải công chứng không?

Bộ luật Dân sự 2015 không quy định trực tiếp giao dịch về nhà ở phải công chứng hoặc chứng thực mà được quy định tại Điều 122 Luật Nhà ở như sau :

1.Trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở, chuyển nhượng hợp động mua bán nhà ở thương mại thì phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp động, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực hợp đồng.

 2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; mua bán, cho thuê ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Như vậy, hợp đồng thuê nhà/giấy thuê nhà viết tay không bắt buộc phải công chứng mà vẫn có giá trị nếu đáp ứng được điều kiện về chủ thể, mục đích và nội dung quy định tại khoản 1 Điều 117 Bộ luật Dân sự.

>> Bài viết có liên quan:

Thời điểm hợp đồng thuê nhà viết tay có hiệu lực

Theo Điều 122 Luật Nhà ở, hợp đồng thuê nhà viết tay có hiệu lực tại thời điểm các bên ký kết hợp đồng.

Qua bài viết trên, hy vọng bạn đã có được mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn giản để sử dụng khi có nhu cầu thuê nhà hoặc cho thuê nhà và nắm được những thông tin liên quan đến hợp đồng thuê nhà.

Để đón đọc thêm nhiều tin tức bất động sản mới nhất , hãy truy cập homedy ngay hôm nay nhé!

Loan Nguyễn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đất nuôi trồng thủy sản và những thắc mắc liên quan

Đất nuôi trồng thủy sản hiện là mối quan tâm của khá nhiều nhà đầu tư và các cá nhân có nhu cầu sử dụng đất. Việc tìm hiểu loại đất này là gì, thời hạn sử dụng trong bao lâu, có được xây dựng hay chuyển đổi không là đều là những thông tin rất hữu ích. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin trên qua bài viết này nhé!

Tất tật thông tin mới nhất về đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Trong xu thế hội nhập và giao lưu phát triển kinh tế hiện nay, Việt Nam là quốc gia tiềm năng thu hút nhiều lao động nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài là một trong những việc bắt buộc cần tiến hành để thuận lợi cho công tác quản lý dân cư tại Việt Nam. Homedy đã tổng hợp các kiến thức tổng quan về đăng ký tạm trú cho người nước ngoài trong bài viết dưới đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo!

Có nên xây thềm nhà 1 bậc? Những lưu ý gia chủ không nên bỏ qua

Xây thềm nhà 1 bậc là lựa chọn của nhiều gia chủ hiện nay, thay cho việc xây dựng bậc tam cấp cho công trình của mình. Vậy xây thềm nhà 1 bậc có tốt không? Cần lưu ý những gì để vừa đảm bảo chất lượng công trình vừa tăng tính thẩm mỹ và phong thủy cho căn nhà? Cùng Homedy tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Đăng ký tạm trú online cho người nước ngoài, cách thực hiện và những thông tin cần biết

Hiện nay, Việt Nam là đất nước có môi trường sống lý tưởng do nhiều người nước ngoài lựa chọn vì thế mà những năm gần đây ngày càng có nhiều người nước ngoài đến sinh sống, làm việc và định cư tại Việt Nam. Khi đó, người nước ngoài cần thực hiện khai báo tạm trú theo quy định pháp luật nước ta. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc đăng ký tạm trú online cho người nước ngoài được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng và mang đến sự tiện lợi cho người đăng ký. Hãy cùng homedy tìm hiểu chi tiết hơn về thủ tục này qua bài viết dưới đây.

Có nên đầu tư chung cư 50 năm? Quy định mới nhất cần biết

Xu hướng tìm mua các căn hộ chung cư 50 năm ngày càng nhiều, lượng giao dịch phân khúc này cũng vì đó tăng mạnh liên tục. Vậy chung cư sở hữu 50 năm có những đặc điểm gì mà thu hút các nhà đầu tư đến vậy? Có nên mua chung cư 50 năm hay không? Những vấn đề này sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

  Mở App