Giá trị ngôi nhà có thể mua

Với số tiền tiết kiệm hiện có, bạn có thể mua ngôi nhà trị giá bao nhiêu? Công cụ này giúp bạn
có những lựa chọn phù hợp, nhanh chóng sở hữu ngôi nhà mơ ước !

Số tiền bạn đang có

VNĐ

Số tiền có thể trả hàng tháng cho khoản vay

VNĐ

Thời gian thanh toán khoản vay

Năm

Lãi suất

%/năm

Số tiền có thể vay

0 đ

Giá trị ngôi nhà bạn có thể mua

0 đ

( Giá trị có thể sai lệch nhỏ so với thực tế tại các thời điểm)

Mở App