HAPPY HOMEDY

Tích điểm để hưởng nhiều ưu đãi và đặc quyền hấp dẫn hơn tại Homedy

CHƯƠNG TRÌNH HAPPY HOMEDY

1. Cách tích lũy điểm và ưu đãi của từng hạng

Điểm xét hạng: Từ 2000 điểm trở lên

Tích lũy 2 điểm khi chi dùng
10.000đ trên Homedy

Đăng tin không cần
chờ duyệt

Nhận SMS thông báo khi có khách
nhắn tin trên Homedy

Xem danh sách tin
chính chủ không giới hạn

Tặng 01 tin Diamond (2 tuần)
trong tháng sinh nhật

Được gắn huy hiệu và xuất hiện trên
danh sách môi giới nổi bật

Điểm xét hạng: Từ 800 - 1999 điểm

Tích lũy 1.5 điểm khi chi dùng
10.000đ trên Homedy

Đăng tin không cần
chờ duyệt

Nhận SMS thông báo khi có khách
nhắn tin trên Homedy

Xem danh sách tin
chính chủ không giới hạn

Tặng 01 tin Gold (2 tuần)
trong tháng sinh nhật

Được gắn huy hiệu và xuất hiện trên
danh sách môi giới nổi bật

Điểm xét hạng: Từ 300 - 799 điểm

Tích lũy 1 điểm khi chi dùng
10.000đ trên Homedy

Xem danh sách tin
chính chủ không giới hạn

Nhận SMS thông báo khi có khách
nhắn tin trên Homedy

Tặng 01 tin Silver (2 tuần)
trong tháng sinh nhật

Được gắn huy hiệu và xuất hiện trên
danh sách môi giới nổi bật

Điểm xét hạng: Từ 0 - 299 điểm

Tích lũy 1 điểm khi chi dùng
10.000đ trên Homedy

Tặng 01 tin Basic (4 tuần)
trong tháng sinh nhật

Nhận SMS thông báo khi có khách
nhắn tin trên Homedy

2. Định nghĩa

Homedy sẽ phân thành 2 loại điểm cho bạn:

A. Điểm tiêu dùng: Điểm mà bạn có thể dùng để quy đổi ra các sản phẩm của Homedy.

Khi bạn dùng điểm này để đổi sản phẩm thì điểm xét hạng của bạn không bị thay đổi cho đến kỳ đánh giá.

B. Điểm xét hạng: Homedy sẽ dùng điểm này để đánh giá xếp hạng tài khoản cho bạn.

Điểm xét hạng và điểm tiêu dùng sẽ được đánh giá thời gian hết hạn như nhau.

Lưu ý: Homedy sẽ luôn thông báo cho bạn trên trang tài khoản của bạn về điểm và thời gian hết hạn điểm của bạn để sử dụng hợp lý nhất.

3. Cách thức xét hạng

3.1. Thăng hạng

Bạn sẽ được thăng hạng ngay sau khi tích lũy đủ điểm với từng hạng cụ thể.

3.2. Xuống hạng

Điểm của bạn sẽ không được duy trì mãi mà sẽ được đánh giá lại vào mỗi kỳ xét hạng. Do đó, hạng của bạn có thể giữ nguyên hoặc xuống hạng sau khi đánh giá lại điểm. Mỗi kỳ xét hạng của Homedy kéo dài 6 tháng. Cụ thể:

QUY ĐỔI ĐIỂM

Điểm tích lũy có thể dùng để quy đổi ra nhiều sản phẩm và quà tặng của Homedy

1. Tin đăng

Gói tin đăng 1 tuần 2 tuần 4 tuần
HDY Diamond 980 điểm 1.700 điểm 2.800 điểm
HDY Gold 490 điểm 800 điểm 1.300 điểm
HDY Silver 170 điểm 300 điểm 500 điểm
HDY Basic 20 điểm

2. Up tin

Gói Up tin 1 lần 3 lần 7 lần 13 lần 27 lần
HDY-UP DIAMOND 200 điểm 450 điểm 850 điểm 1.200 điểm 1.900 điểm
HDY-UP GOLD 95 điểm 220 điểm 400 điểm 600 điểm 950 điểm
HDY-UP SILVER 40 điểm 90 điểm 150 điểm 220 điểm 350 điểm
HDY-UP BASIC 15 điểm 30 điểm 50 điểm 70 điểm 110 điểm