Thư viện pháp luật

Quy trình mua bán - Chuyển nhượng nhà đất

quy trình mua bán - chuyển nhượng nhà đất

6 bước để hoàn tất thủ tục mua bán - chuyển nhượng nhà đất

Xem chi tiết

Quy trình cho thuê

quy trình cho thuê

Phương thức cho thuê nhà theo quy định của pháp luật

Xem chi tiết

Câu hỏi thường gặp

Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau như thế nào?

Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau như thế nào?

Sổ hồng và sổ đỏ chỉ là cách gọi mà người dân tự đặt để tiện phân biệt giữa các loại giấy chứng nhận

Sổ đỏ là mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, bìa có màu đỏ, với nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất (có thể là đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, vườn, ao, đất rừng…) nên mẫu này có tên gọi đúng là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Sổ hồng là mẫu do Bộ Xây dựng ban hành, bìa có màu hồng với nội dung là ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nên mẫu có tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”.

Tuy nhiên, để thống nhất thành một loại Giấy chứng nhận, ngày 19/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đó, hai loại Giấy chứng nhận nói trên sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hiện nay vẫn đang lưu hành cả 3 loại giấy tờ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cả 3 đều có giá trị pháp lý như nhau.

Bên nào sẽ chịu trách nhiệm sang tên sổ đỏ khi mua bán?

Bên nào sẽ chịu trách nhiệm sang tên sổ đỏ khi mua bán?

Các bên sẽ tiến hành thỏa thuận để 1 bên thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

Nếu như trong trường hợp mua hay thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án bất động sản nào đó thì chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên mua. Trừ trường hợp bên mua tự nguyện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chủ đầu tư không cần phải thực hiện.

Nếu chưa hoàn tất thủ tục sang tên thì có được cấp sổ đỏ cho bên mua?

Nếu chưa hoàn tất thủ tục sang tên thì có được cấp sổ đỏ cho bên mua?

Theo như nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/03/2017 thì trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa sang tên thì vẫn sẽ được cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản cho chủ mới.

Nếu mua bán nhà bằng giấy viết tay thì có được cấp sổ đỏ không?

Nếu mua bán nhà bằng giấy viết tay thì có được cấp sổ đỏ không?

Theo như nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/03/2017 thì việc mua bán nhà đất bằng giấy viết tay trước ngày 01/07/2014 thì sẽ được cấp sổ đỏ. Cụ thể:

Người dân đang sử dụng đất mà miếng đất và tài sản gắn liền với đất do chuyển nhượng, nhận, tặng trong thời gian từ 1.1.2008 đến trước 1.7.2014 nếu đã có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì sẽ được cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất lần đầu mà không cần phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Nếu như người dân đang sử dụng đất do nhận được chuyển nhượng, nhận tặng cho từ trước thời gian ngày 1.1.2008 đến trước ngày 1.7.2008 nếu không có giấy tờ chứng nhận về quyền sử dụng đất cũng sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Họ cũng sẽ không bị buộc phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, các cơ quan tiếp nhận hồ sơ cũng sẽ không được bắt buộc những người đó phải nộp các hợp đồng hay văn bản chuyển quyền sử dụng đất.

Thủ tục chuyển nhượng, mua bán nhà đất?

Thủ tục chuyển nhượng, mua bán nhà đất?

Việc mua bán nhà đất phải được lập thành hợp đồng có công chứng. Lập xong hợp đồng mua bán nhà, hai bên làm thủ tục sang tên trước bạ và đóng thuế.

Xem thủ tục mua bán nhà đất cụ thể hơn ở đây.

Các loại thuế phải đóng khi chuyển nhượng nhà đất?

Các loại thuế phải đóng khi chuyển nhượng nhà đất?

Lệ phí trước bạ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 đất là một trong các đối tượng chịu lệ phí trước bạ. Lệ phí trước bạ được tính như sau:

Lệ phí trước bạ = 0.5% x Giá tính lệ phí trước bạ (giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành).

Thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ vào công văn số 17526/BTC-TCT về Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây”.

Thuế thu nhập cá nhân = 2% x (Giá chuyển nhượng)

Ngoài ra, theo Luật thuế thu nhập cá nhân 2007: “Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất” sẽ được miễn thuế.

Phí khác

Lệ phí địa chính: 15.000 đồng

Lệ phí thẩm định: 0.15% giá trị chuyển nhượng (tối thiểu 100.000 đồng và tối đa 5.000.000 đồng).

Lệ phí công chứng: Mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch được quy định chi tiết tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP

Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng?

Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng?

Khoản 2, Điều 122, Luật Nhà ở năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2015) quy định về công chứng, chứng thực hợp đồng về nhà ở lại quy định đối với trường hợp cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Hợp đồng thuê nhà có những mục nào?

Hợp đồng thuê nhà có những mục nào?

Nếu 2 bên (thuê và cho thuê) ra văn phòng công chứng, hợp đồng sẽ được công chứng viên soạn theo đúng quy định pháp luật. Bên mua và bên bán có thể thỏa thuận trước các điều khoản phụ và báo lại cho công chứng viên để bổ sung vào hợp đồng cho thuê

Nếu 2 bên (thuê và cho thuê) tự làm hợp đồng thì hợp đồng nên có những mục sau:

Thông tin cá nhân

Thông tin chi tiết về nhà

Giá cho thuê (thời điểm đóng tiền hàng tháng/năm)

Thời hạn giao nhận nhà

Đặt cọc và phương thức thanh toán

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê

Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và biện pháp xử lý

Cam kết của 2 bên

Thời điểm có hiệu lực

Nhà riêng, căn hộ phải thỏa mãn điều kiện nào để cho thuê?

Nhà riêng, căn hộ phải thỏa mãn điều kiện nào để cho thuê?

Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở nhữ nhà ở có thời hạn

Không bị kê biên để thi hành án hoặc ko bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền

Cho thuê nhà có phải đóng thuế?

Cho thuê nhà có phải đóng thuế?

Theo quy định của pháp luật, cá nhân, hộ gia đình khi cho thuê nhà sẽ phải nộp lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản nói chung và cho thuê nhà nói riêng không phải nộp thuế và lệ phí môn bài đối với hoạt động cho thuê nhà khi có mức doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) = Doanh thu tính thuế GTGT * 5% (tỷ lệ thuế GTGT)

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) = Doanh thu tính thuế TNCN * 5% (tỷ lệ thuế TNCN)

Lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau

1,000,000 VND/năm cho cá nhân, hộ gia đình có doanh thu > 500 triệu VND/năm

500,000 VND/năm cho cá nhân, hộ gia đình có doanh thu từ 300 - 500 triệu VND/năm

300,000 VND/năm cho cá nhân, hộ gia đình có doanh thu từ 100 - 300 triệu VND/năm

Câu hỏi thường gặp

Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau như thế nào?

Sổ hồng và sổ đỏ khác nhau như thế nào?

Sổ hồng và sổ đỏ chỉ là cách gọi mà người dân tự đặt để tiện phân biệt giữa các loại giấy chứng nhận

Sổ đỏ là mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, bìa có màu đỏ, với nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất (có thể là đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, vườn, ao, đất rừng…) nên mẫu này có tên gọi đúng là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Sổ hồng là mẫu do Bộ Xây dựng ban hành, bìa có màu hồng với nội dung là ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nên mẫu có tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở”.

Tuy nhiên, để thống nhất thành một loại Giấy chứng nhận, ngày 19/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP và ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đó, hai loại Giấy chứng nhận nói trên sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hiện nay vẫn đang lưu hành cả 3 loại giấy tờ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cả 3 đều có giá trị pháp lý như nhau.

Bên nào sẽ chịu trách nhiệm sang tên sổ đỏ khi mua bán?

Bên nào sẽ chịu trách nhiệm sang tên sổ đỏ khi mua bán?

Các bên sẽ tiến hành thỏa thuận để 1 bên thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.

Nếu như trong trường hợp mua hay thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án bất động sản nào đó thì chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên mua. Trừ trường hợp bên mua tự nguyện làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chủ đầu tư không cần phải thực hiện.

Nếu chưa hoàn tất thủ tục sang tên thì có được cấp sổ đỏ cho bên mua?

Nếu chưa hoàn tất thủ tục sang tên thì có được cấp sổ đỏ cho bên mua?

Theo như nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/03/2017 thì trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa sang tên thì vẫn sẽ được cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản cho chủ mới.

Nếu mua bán nhà bằng giấy viết tay thì có được cấp sổ đỏ không?

Nếu mua bán nhà bằng giấy viết tay thì có được cấp sổ đỏ không?

Theo như nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/03/2017 thì việc mua bán nhà đất bằng giấy viết tay trước ngày 01/07/2014 thì sẽ được cấp sổ đỏ. Cụ thể:

Người dân đang sử dụng đất mà miếng đất và tài sản gắn liền với đất do chuyển nhượng, nhận, tặng trong thời gian từ 1.1.2008 đến trước 1.7.2014 nếu đã có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì sẽ được cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất lần đầu mà không cần phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Nếu như người dân đang sử dụng đất do nhận được chuyển nhượng, nhận tặng cho từ trước thời gian ngày 1.1.2008 đến trước ngày 1.7.2008 nếu không có giấy tờ chứng nhận về quyền sử dụng đất cũng sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Họ cũng sẽ không bị buộc phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, các cơ quan tiếp nhận hồ sơ cũng sẽ không được bắt buộc những người đó phải nộp các hợp đồng hay văn bản chuyển quyền sử dụng đất.

Thủ tục chuyển nhượng, mua bán nhà đất?

Thủ tục chuyển nhượng, mua bán nhà đất?

Việc mua bán nhà đất phải được lập thành hợp đồng có công chứng. Lập xong hợp đồng mua bán nhà, hai bên làm thủ tục sang tên trước bạ và đóng thuế.

Xem thủ tục mua bán nhà đất cụ thể hơn ở đây.

Các loại thuế phải đóng khi chuyển nhượng nhà đất?

Các loại thuế phải đóng khi chuyển nhượng nhà đất?

Lệ phí trước bạ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 đất là một trong các đối tượng chịu lệ phí trước bạ. Lệ phí trước bạ được tính như sau:

Lệ phí trước bạ = 0.5% x Giá tính lệ phí trước bạ (giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành).

Thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ vào công văn số 17526/BTC-TCT về Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây”.

Thuế thu nhập cá nhân = 2% x (Giá chuyển nhượng)

Ngoài ra, theo Luật thuế thu nhập cá nhân 2007: “Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất” sẽ được miễn thuế.

Phí khác

Lệ phí địa chính: 15.000 đồng

Lệ phí thẩm định: 0.15% giá trị chuyển nhượng (tối thiểu 100.000 đồng và tối đa 5.000.000 đồng).

Lệ phí công chứng: Mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch được quy định chi tiết tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP

Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng?

Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng?

Khoản 2, Điều 122, Luật Nhà ở năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2015) quy định về công chứng, chứng thực hợp đồng về nhà ở lại quy định đối với trường hợp cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Hợp đồng thuê nhà có những mục nào?

Hợp đồng thuê nhà có những mục nào?

Nếu 2 bên (thuê và cho thuê) ra văn phòng công chứng, hợp đồng sẽ được công chứng viên soạn theo đúng quy định pháp luật. Bên mua và bên bán có thể thỏa thuận trước các điều khoản phụ và báo lại cho công chứng viên để bổ sung vào hợp đồng cho thuê

Nếu 2 bên (thuê và cho thuê) tự làm hợp đồng thì hợp đồng nên có những mục sau:

Thông tin cá nhân

Thông tin chi tiết về nhà

Giá cho thuê (thời điểm đóng tiền hàng tháng/năm)

Thời hạn giao nhận nhà

Đặt cọc và phương thức thanh toán

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê

Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và biện pháp xử lý

Cam kết của 2 bên

Thời điểm có hiệu lực

Nhà riêng, căn hộ phải thỏa mãn điều kiện nào để cho thuê?

Nhà riêng, căn hộ phải thỏa mãn điều kiện nào để cho thuê?

Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở nhữ nhà ở có thời hạn

Không bị kê biên để thi hành án hoặc ko bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền

Cho thuê nhà có phải đóng thuế?

Cho thuê nhà có phải đóng thuế?

Theo quy định của pháp luật, cá nhân, hộ gia đình khi cho thuê nhà sẽ phải nộp lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản nói chung và cho thuê nhà nói riêng không phải nộp thuế và lệ phí môn bài đối với hoạt động cho thuê nhà khi có mức doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) = Doanh thu tính thuế GTGT * 5% (tỷ lệ thuế GTGT)

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) = Doanh thu tính thuế TNCN * 5% (tỷ lệ thuế TNCN)

Lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau

1,000,000 VND/năm cho cá nhân, hộ gia đình có doanh thu > 500 triệu VND/năm

500,000 VND/năm cho cá nhân, hộ gia đình có doanh thu từ 300 - 500 triệu VND/năm

300,000 VND/năm cho cá nhân, hộ gia đình có doanh thu từ 100 - 300 triệu VND/năm

Mở App