Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh
Số 9 Đường nội Khu Hưng Gia IV, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
2003
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

4210    Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ    

N42900    Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác    

Y43120    Chuẩn bị mặt bằng    

N4610    Đại lý, môi giới, đấu giá  

 N4649    Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình  

giao huong xanh

 

N46510    Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm    

N4663    Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng    

N5210    Kho bãi và lưu giữ hàng hóa  

 N5510    Dịch vụ lưu trú ngắn ngày    

N5610    Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động  

 N58200    Xuất bản phần mềm  

 N68100    Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  

 N68200    Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất  

 N74100    Hoạt động thiết kế chuyên dụng  

 N7490    Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu    N93120    Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 

   N18110    In ấn

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn