Mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân chuẩn, mới nhất theo luật hiện hành

Hợp đồng thuê đất cá nhân là một loại hợp đồng phổ biến trong đời sống xã hội, giúp cho người thuê có thể sử dụng đất của người cho thuê để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Tuy nhiên, để hợp đồng thuê đất cá nhân được hợp pháp và bảo đảm quyền lợi cho cả hai bên, cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện, nội dung, thời hạn và cách thức thanh toán tiền thuê. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về hợp đồng thuê đất cá nhân, cũng như các lưu ý khi ký kết và thực hiện hợp đồng này. Cùng theo dõi nhé!

Hợp đồng thuê đất là gì?

Hợp đồng thuê đất là văn bản thỏa thuận giữa các bên thuê và cho thuê đất. Trong đó, bên cho thuê giao đất cho bên thuê sử dụng trong một thời hạn nhất định. Bên thuê có nghĩa vụ trả tiền thuê.

hop-dong-thue-dat-ca-nhan-1
Hợp đồng thuê đất cá nhân là gì?

Hợp đồng thuê đất phải phù hợp với các quy định của Luật Đất đai 2013. Đất là bất động sản, là vật đặc định không thể tiêu hao, được dùng phổ biến để thuê hoặc cho thuê. Sau khi ký kết hợp đồng thuê, bên cho thuê sẽ chuyển quyền sử dụng cho bên thuê trong một thời gian nhất định bên thuê sẽ trả lại tài sản theo thời gian đã thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng.

Một số quy định về thuê đất cá nhân

hop-dong-thue-dat-ca-nhan-2
Một số quy định về thuê đất cá nhân

Trước khi quyết định ký kết hợp đồng thuê đất cá nhân, BĐS Homedy khuyên bạn cần nằm được một số quy định cơ bản về hoạt động thuê đất.

Đối tượng được thuê đất

Đối tượng được phép thuê đất đã được quy định đầy đủ, chi tiết tại Khoản 1, Điều 56, Luật Đất đai 2013, bao gồm:

 • Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sử dụng đất cho mục đích SX nông - lâm - ngư nghiệp, làm muối.

 • Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

 • Cá nhân, tổ chức, hộ gia định có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 về hạn mức giao đất nông nghiệp

 • Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sử dụng đất xây dựng công trình công cộng với mục đích kinh doanh

 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất với mục đích thực hiện dự án đầu tư SX nông - lâm - ngư nghiệp, làm muối.

Điều kiện thuê đất

Người sử dụng đất có quyền cho thuê quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện: có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đất không có tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, những đối tượng được phép thuê đất còn cần đảm bảo một số điều kiện như sau:

 • Có đủ năng lực tài chính để đảm bảo sử dụng đất theo đúng kế hoạch ban đầu.

 • Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai.

 • Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

Hình thức thuê đất

Hiện nay, có 2 hình thức thuê đất phổ biến là: thuê đất trả tiền hàng năm và thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Tùy theo thỏa thuận mà hai bên ghi rõ trong hợp đồng và tiến hành ký kết để đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Thời gian thuê đất

Tùy theo nhu cầu và thỏa thuận của các bên mà thời gian thuê đất khác nhau. Tuy nhiên, chú ý thời gian thuê đất tối đa là 50, 70 hoặc 99 năm.

Một số quy định về hợp đồng thuê đất cá nhân

hop-dong-thue-dat-ca-nhan-3
Quy định về hợp đồng thuê đất cá nhân

Hình thức hợp đồng

Hình thức hợp đồng thuê đất cá nhân là một vấn đề quan trọng, liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia. Theo Luật Đất đai 2013, hợp đồng thuê đất là hợp đồng về quyền sử dụng đất, phải được lập bằng văn bản, có chữ ký của các bên và được công chứng, xác thực hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Hợp đồng thuê đất phải có nội dung theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nếu hợp đồng thuê đất không được lập bằng văn bản hoặc không có nội dung theo mẫu quy định, hợp đồng sẽ không có hiệu lực pháp lý và các bên sẽ không được bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp.

Vì vậy, bạn không nên thuê đất bằng miệng mà cần lập hợp đồng cho thuê đất cá nhân bằng văn bản để đảm bảo an toàn pháp lý. 

Nội dung cần có trong hợp đồng

Mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân bao gồm nhiều nội dung quan trọng do 2 bên đàm phán, thỏa thuận. Khi soạn thảo mẫu hợp đồng này, bạn cần đảm bảo một số thông tin cơ bản sau:

 • Thông tin các bên tham gia hợp đồng: Họ và tên, CMND, địa chỉ, hộ khẩu thường trú,...

 • Chi tiết thông tin về đất cho thuê: diện tích, vị trí, thời hạn sử dụng còn lại,...

 • Thời hạn thuê và thời gian giao đất 

 • Giá tiền thuê

 • Thời hạn và phương thức thanh toán tiền thuê

 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: 

Bên cạnh đó, cần lưu ý trình bày về thỏa thuận khác như:

 • Thỏa thuận thời điểm và điều kiện chấm dứt hợp đồng;

 • Thỏa các trường hợp 1 trong 2 bên tham gia ký kết có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng;

 • Thỏa thuận khi vi phạm hợp đồng: Nêu rõ mức phạt vi phạm (Không được vượt quá 8% tổng giá trị hợp đồng);

 • Thỏa thuận về giải quyết tranh chấp

 • Thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung và điều khoản thi hành.

Công chứng hợp đồng

Công chứng hợp đồng thuê đất cá nhân là một trong những thủ tục pháp lý quan trọng khi thực hiện giao dịch cho thuê đất. Theo Luật Đất đai 2013, hợp đồng thuê đất giữa cá nhân với cá nhân phải được công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc công chứng hợp đồng thuê đất có tác dụng xác nhận sự tồn tại, nội dung và thời điểm ký kết của hợp đồng, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch, cũng như là cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên thuê đất.

Mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân chuẩn pháp luật

Một trong những nhu cầu phổ biến của người dân là thuê đất để sử dụng cho các mục đích khác nhau, như xây dựng nhà ở, kinh doanh, sản xuất, nông nghiệp, v.v. thể hiện qua việc tìm kiếm các từ khóa như:

 • Mẫu hợp đồng thuê đất giữa cá nhân

 • Mẫu hợp đồng cho thuê đất cá nhân

 • Hợp đồng thuê đất cá nhân với cá nhân

 • Hợp đồng thuê đất cá nhân đơn giản

 • Hợp đồng thuê đất cá nhân ngắn gọn

 • Mẫu hợp đồng thuê đất của cá nhân

Để đảm bảo quyền lợi của cả bên cho thuê và bên thuê đất, cũng như tuân thủ quy định của pháp luật, việc lập hợp đồng thuê đất là rất quan trọng và cần thiết.

hop-dong-thue-dat-ca-nhan-4
Mẫu hợp đồng thuê đất kinh doanh cá nhân

Mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân chuẩn pháp luật là mẫu hợp đồng được soạn thảo theo các quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT. Mẫu hợp đồng này được ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân đầy đủ nhất để bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ---------------

...., ngày..... tháng .....năm ....

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số………….ngày…tháng …năm…của Ủy ban nhân dân……..về việc cho thuê đất……………..(5)

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... tại ……………………………., chúng tôi gồm:

I. Bên cho thuê đất:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

II. Bên thuê đất là: ..................................................................................

(Đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ, địa chỉ theo số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/số định danh cá nhân …;đối với cá nhân thì ghi tên cá nhân, địa chỉ theo số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ định danh cá nhân, tài khoản (nếu có); đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, họ tên và chức vụ người đại diện, số tài khoản…..).

III. Hai Bên thỏa thuận ký hợp đồng thuê đất với các điều, khoản sau đây:

Điều 1. Bên cho thuê đất cho Bên thuê đất thuê khu đất như sau:

1. Diện tích đất .............. m2(ghi rõ bằng số và bằng chữ, đơn vị là mét vuông)

Tại ... (ghi tên xã/phường/thị trấn;huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất cho thuê).

2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ …….. do ..........lập ngày … tháng … năm ... đã được ... thẩm định.

3. Thời hạn thuê đất ... (ghi rõ số năm hoặc số tháng thuê đất bằng số và bằng chữ phù hợp với thời hạn thuê đất), kể từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...

4. Mục đích sử dụng đất thuê:.......................................

Điều 2. Bên thuê đất có trách nhiệm trả tiền thuê đất theo quy định sau:

1. Giá đất tính tiền thuê đất là ... đồng/m2/năm,(ghi bằng số và bằng chữ).

2. Tiền thuê đất được tính từ ngày... tháng ... năm...............................

3. Phương thức nộp tiền thuê đất: ...........................

4. Nơi nộp tiền thuê đất: .......................................

5. Việc cho thuê đất không làm mất quyền của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đất đai và mọi tài nguyên nằm trong lòng đất.

Điều 3. Việc sử dụng đất trên khu đất thuê phải phù hợp với mục đích sử dụng đất đã ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này (6).....

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Bên cho thuê đất bảo đảm việc sử dụng đất của Bên thuê đất trong thời gian thực hiện hợp đồng, không được chuyển giao quyền sử dụng khu đất trên cho bên thứ ba, chấp hành quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên thuê đất có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp Bên thuê đất bị thay đổi do chia tách, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, bán tài sản gắn liền với đất thuê............................ thì tổ chức, cá nhân được hình thành hợp pháp sau khi Bên thuê đất bị thay đổi sẽ thực hiện tiếp quyền và nghĩa vụ của Bên thuê đất trong thời gian còn lại của Hợp đồng này.

3. Trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực thi hành, nếu Bên thuê đất trả lại toàn bộ hoặc một phần khu đất thuê trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên cho thuê đất biết trước ít nhất là 6 tháng. Bên cho thuê đất trả lời cho Bên thuê đất trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày nhận được đề nghị của Bên thuê đất. Thời điểm kết thúc hợp đồng tính đến ngày bàn giao mặt bằng.

4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thoả thuận của các Bên (nếu có) (7)

..................................................................................................................

Điều 5. Hợp đồng thuê đất chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Hết thời hạn thuê đất mà không được gia hạn thuê tiếp;

2. Do đề nghị của một bên hoặc các bên tham gia hợp đồng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất chấp thuận;

3. Bên thuê đất bị phá sản hoặc bị phát mại tài sản hoặc giải thể;

4. Bên thuê đất bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 6. Việc giải quyết tài sản gắn liền với đất sau khi kết thúc Hợp đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hai Bên cam kết thực hiện đúng quy định của hợp đồng này, nếu Bên nào không thực hiện thì phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

Cam kết khác (nếu có) (8)...............................................

.....................................................................................................................

Điều 8. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản và gửi đến cơ quan thuế, kho bạc nhà nước nơi thu tiền thuê đất.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày……………………………….../.

Bên thuê đất
(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu có)

Bên cho thuê đất
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

____________________

5 Ghi thêm văn bản công nhận kết quả đấu thầu; Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận đầu tư ….

6 Ghi thêm theo Giấy chứng nhận đầu tư….đối với trường hợp bên thuê đất có Giấy chứng nhận đầu tư

7 Phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan

8 Phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan

>>>Tải mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân tại ĐÂY

Để hợp đồng thuê đất cá nhân được hợp pháp và bảo đảm quyền lợi cho cả hai bên, cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện, nội dung, thời hạn và cách thức thanh toán tiền thuê. Ngoài ra, cần có sự thống nhất và minh bạch giữa người cho thuê và người thuê về các điều khoản trong hợp đồng, cũng như giải quyết kịp thời các tranh chấp nếu có xảy ra. Homedy hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về hợp đồng thuê đất cá nhân.

Đừng quên truy cập homedy.com thường xuyên để đón đọc những tin tức hữu ích khác nhé!

Loan Nguyễn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơn nhà màu trắng sứ: Chẳng lo lỗi thời nhờ cách phối màu cực lạ

Nhiều người e ngại việc sơn nhà màu trắng sứ sẽ khiến ngôi nhà trở nên đơn điệu, lỗi thời. Thế nhưng, nếu biết cách áp dụng những nguyên tắc sơn màu dưới đây, căn nhà trắng sứ của bạn sẽ không những không hề nhàm chán, mà còn trở nên thu hút, và chẳng bao giờ lo lỗi mốt!

Độ dốc mái ngói tối thiểu là bao nhiêu? Cách tính độ dốc mái ngói chuẩn nhất

Độ dốc mái ngói là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thẩm mỹ, an toàn và hiệu quả sử dụng của mái nhà. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tính độ dốc mái ngói cho phù hợp với từng loại ngói và điều kiện thời tiết. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về độ dốc mái ngói, các tiêu chuẩn và cách tính độ dốc mái ngói tối thiểu theo công thức chuẩn quốc tế. Hãy cùng theo dõi nhé!

Thủ tục mua bán đất nông nghiệp và mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp mới nhất

Cùng Homedy khám phá thủ tục mua bán đất nông nghiệp cũng như các mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp theo luật đất đai do chính phủ ban hành. Điều này sẽ giúp bạn nắm bắt được những thông tin cụ thể về hợp đồng mua bán đất, tránh mâu thuẫn và phát sinh tranh chấp không đáng có.

Đầu tư đất nền Đà Lạt Pearl: Giá trị gia tăng bền vững

Đất nền Đà Lạt Pearl một trong những sản phẩm đất nền phân lô nghỉ dưỡng đang nhận được nhiều sự quan tâm. Cùng tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết về dự án và những tiềm năng tăng giá của Dalat Pearl trong tương lai.

Xanh villas dưới góc nhìn nhà đầu tư: Có đáng mua như lời đồn?

Xanh Villas hiện đang là dự án nổi bật nhất tại Thạch Thất, Hà Nội. Liệu Xanh Villas Resort & Spa có thực sự “đáng tiền” như lời đồn? Cùng phân tích chi tiết những giá trị thực của dự án trong bài viết dưới đây của Homedy.

  Mở App