Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
http://www.ctx.vn/ Kinh doanh bất động sản
2007
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn