Lệ phí cấp sổ đỏ mới nhất 2020 (Đầy đủ 63 tỉnh TP)

Thị trường trong nước - 1 tuần trước

Mức lệ phí cấp sổ đỏ tại mỗi khu vực tỉnh thành và tùy thuộc trong những trường hợp cụ thể sẽ khác nhau. Dưới đây, Homedy đã tổng hợp mức lệ phí mới nhất của đầy đủ 63 tỉnh thành xin mời bạn đọc tham khảo. 

Mức lệ phí cấp sổ đỏ tại mỗi khu vực tỉnh thành và tùy thuộc trong những trường hợp cụ thể sẽ khác nhau. Dưới đây, Homedy đã tổng hợp mức lệ phí mới nhất của đầy đủ 63 tỉnh thành xin mời bạn đọc tham khảo. 

Lệ phí cấp sổ đỏ là gì?

Đây là khoản tiền người sử dụng đất bắt buộc phải nộp khi được cơ quan nhà nước cấp, đổi hoặc cấp lại sổ đỏ.

Để nắm được lệ phí cấp sổ đỏ của 63 tỉnh thành toàn quốc, bạn có thể tra cứu trong bài viết tổng hợp dưới đây.

Lệ phí cấp sổ đỏ tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng

1. Lệ phí cấp sổ đỏ TP Hà Nội

Tùy theo từng trường hợp trong nhu cầu cấp mới và đổi mới sổ đỏ mà lệ phí cấp sổ đỏ thành phố Hà Nội sẽ khác nhau.

Lệ phí cấp sổ đỏ TP Hà Nội
Lệ phí cấp sổ đỏ TP Hà Nội

 

2. Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Hà Nam

Lệ phí·được căn cứ vào nghị quyết 39/2016/NĐ-HĐND, các khoản tiền tương tự như khi cấp tại thành phố Hà Nội.

Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Hà Nam
Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Hà Nam

3. Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Bắc Ninh

Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Bắc Ninh được căn cứ theo Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017.

Bảng lệ phí cấp sổ đỏ tại Bắc Ninh
Bảng lệ phí cấp sổ đỏ tại Bắc Ninh

4. Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Hải Dương

Căn cứ theo Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND, lệ phí cấp sổ đỏ của tỉnh Hải Dương được quy định theo bảng sau.

Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Hải Dương
Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Hải Dương

5. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hưng Yên

Căn cứ vào Nghị quyết 87/2016/NQ-HĐND, lệ phí cấp sổ đỏ của tỉnh Hưng Yên hiện nay đang tương đương với các tỉnh Hà Nam, thành phố Hà Nội 

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hưng Yên
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hưng Yên

6. Lệ phí cấp Sổ đỏ thành phố Hải Phòng

Căn cứ vào Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018, lệ phí cấp mới, đổi và cấp đổi của Hải Phòng được quy định rõ ràng như sau:

Lệ phí cấp Sổ đỏ thành phố Hải Phòng
Lệ phí cấp Sổ đỏ thành phố Hải Phòng

7. Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Nam Định

Tại tỉnh Nam Định, các mức phí của cá nhân, hộ gia đình với các tổ chức được phân chia thành nhiều hạng mục khác nhau. Tùy vào trường hợp của bạn, tra cứu trong bảng sau để nắm được lệ phí cấp sổ đỏ như sau:

Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Nam Định
Lệ phí cấp sổ đỏ tại Nam Định

8. Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Ninh Bình

Lệ phí cấp sổ đỏ của Ninh Binh khá thấp. Căn cứ theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016, mức phí cụ thể được quy định trong bảng dưới đây.

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Ninh Bình
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Ninh Bình

9. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thái Bình

Căn cứ Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND, mức phí cấp sổ đỏ tỉnh Thái Bình cho các hộ gia đình, cá nhân có nhà ở tài sản gắn liền với đất là 70.000 (tại phường, thị trấn) và 40.000 (tại xã). Còn với các hộ gia đình, cá nhân không có nhà ở tài sản gắn liền với đất là 20.000 (tại phường, thị trấn) và 10.000 (tại xã).

10. Lệ phí địa chính tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ theo Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND, công dân cần nộp 2 loại lệ phí để cấp sổ đỏ, bao gồm: phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận và lệ phí cấp sổ đỏ. 

Chi tiết các mức phí trong bảng dưới đây:

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận:

Lệ phí địa chính tỉnh Vĩnh Phúc
Lệ phí địa chính tỉnh Vĩnh Phúc

- Lệ phí cấp Sổ đỏ:

Lệ phí địa chính tỉnh Vĩnh Phúc
Lệ phí địa chính tỉnh Vĩnh Phúc

Lệ phí cấp sổ đỏ tại các tỉnh Tây Bắc

11. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lào Cai

Lệ phí cấp sổ đỏ của tỉnh Lào Cao được quy định theo Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lào Cai
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lào Cai

12. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Yên Bái

Lệ phí cấp sổ đỏ của tỉnh Lào Cai được chia theo nhiều hạng mục khác nhau, tùy vào trường hợp của từng cá nhân, hộ gia đình hay tổ chức. Dựa vào Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND, mức lệ phí được thể hiện trong bảng sau:

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Yên Bái
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Yên Bái

13. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Điện Biên

Căn cứ vào Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND, phí cấp sổ đỏ tại Điện Biên được quy định như sau:

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Điện Biên
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Điện Biên

14. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hòa Bình

Phí cấp sổ đỏ của Hòa Bình được căn cứ theo Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND như sau:

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hòa Bình
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hòa Bình

15. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lai Châu

Tỉnh Lai Châu có mức phí cấp sổ đỏ bằng với tỉnh Hòa Bình. Bảng phí sau được căn cứ theo Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lai Châu
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lai Châu

16. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Sơn La

Lệ phi cấp sổ đỏ tại tỉnh Sơn La được căn cứ theo Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Sơn La
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Sơn La

Lệ phí cấp sổ đỏ tại các tỉnh Đông Bắc Bộ

17. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hà Giang

Căn cứ theo Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND ngày 24/7/2017, lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hà Giang được quy định như sau:

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hà Giang
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hà Giang

18. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Cao Bằng

Lệ phí cấp Sổ đỏ Cao Bằng được quy định dựa theo Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Cao Bằng
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Cao Bằng

19. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ vào Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, lệ phí cấp sổ đỏ của Bắc Cạn được tổng hợp trong bảng sau

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bắc Kạn
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bắc Kạn

20. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lạng Sơn

Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 quy định lệ phí cấp sổ đỏ của tỉnh Lạng Sơn được phân chia thành nhiều khoảng theo nhiều trường hợp khác nhau

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lạng Sơn
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lạng Sơn

21. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Tuyên Quang

Dựa theo Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017, lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Tuyên Quang như sau:

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Tuyên Quang
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Tuyên Quang

22. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thái Nguyên

Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Thái nguyên được căn cứ theo Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, tương đương với chi phí cấp sổ tải tỉnh Tuyên Quang

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thái Nguyên
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thái Nguyên

23. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Phú Thọ

Người dân tỉnh Phú Thọ Căn cứ pháp lý theo Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 để nắm được mức lệ phí cấp sổ đỏ như sau

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Phú Thọ
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Phú Thọ

24. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bắc Giang

Theo Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, lệ phí cấp sổ đỏ tại Bắc Giang được quy định trong bảng dưới đây

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bắc Giang
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bắc Giang

25. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Ninh

Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định mức phí cấp sổ, cấp lại, cấp đổi sổ tại Quảng Ninh như sau
 

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Ninh
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Ninh

Các tỉnh Bắc Trung Bộ

26. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thanh Hóa

Lệ phí cấp sổ của tỉnh Thanh Hóa được quy định theo Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thanh Hóa
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thanh Hóa

27. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Nghệ An

Bảng dưới đây là chi phí cấp sổ đỏ của tỉnh Nghệ An, được quy định theo Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Nghệ An
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Nghệ An

28. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 quy định lệ phí cấp sổ đỏ của tỉnh Hà Tĩnh như sau

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hà Tĩnh
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hà Tĩnh

29. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Bình

Căn cứ vào Nghị quyết 40/2018/NQ-HĐND 08/12/2018, mức phí cấp, cấp lại, đổi sổ đỏ tỉnh Quảng Bình như sau:

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Bình
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Bình

30. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Trị

Mức lệ phí cấp sổ đỏ của tỉnh Quảng Trị được dựa theo Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Trị
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Trị

31. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ vao Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND ngày 31/3/2017, Homedy.com tổng hợp lệ phí cấp sổ đỏ của tỉnh Thừa Thiên Huế trong từng trường hợp như sau:

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế


 

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ

32. Lệ phí địa chính TP Đà Nẵng

Lệ phí cấp Sổ đỏ TP Đà Nẵng được Căn cứ trong Nghị quyết 59/2016/NQ-HĐND 08/12/2016

Lệ phí địa chính TP Đà Nẵng
Lệ phí địa chính TP Đà Nẵng

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận:

Trường hợp 1: Áp dụng đối với đất sản xuất kinh doanh (Đ/v: Đồng/hồ sơ)

Lệ phí địa chính TP Đà Nẵng
Lệ phí địa chính TP Đà Nẵng

Trường hợp 2. Áp dụng với đất ở (Đ/v: Đồng/hồ sơ)

Lệ phí địa chính TP Đà Nẵng
Lệ phí địa chính TP Đà Nẵng

33. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Nam

Căn cứ theo nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND 08/12/2016, lệ ohis cấp sổ đỏ của tỉnh Quảng Nam được đơn giản hóa trong bảng sau:

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Nam
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Nam

Người dân có thể tham khảo mức lệ phí mới của tỉnh dựa trên nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Nam
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Quảng Nam

35. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bình Định

Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 quy định mức lệ phí cấp sổ đỏ cho các cá nhân và tổ chức như sau

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bình Định
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bình Định

36. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Phú Yên

Dựa trên Nghị định 67/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016, các trường hợp cấp sổ đỏ của tỉnh Phú Yên cho phí như sau:

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Phú Yên
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Phú Yên

37. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Khánh Hòa

Căn cứ vào Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016, mức phí cấp sổ đỏ của tỉnh Khánh Hòa như sau:

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Khánh Hòa
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Khánh Hòa

38. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Ninh Thuận

Tỉnh Ninh Thuận có mức lệ phí cấp sổ đỏ như sau (Dựa trên: Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017)

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Ninh Thuận
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Ninh Thuận

39. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bình Thuận

Nghị quyết 54/2018/NQ-HĐND 30/3/2018 đã quy định mức phí khi cá nhân hoặc tổ chức muốn cấp sổ đỏ:
 

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bình Thuận
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bình Thuận

Các tỉnh Tây Nguyên

40. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Kon Tum

Căn cứ tại Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016, người dân có thể Kon Tum có thể nắm được mức phí khi muốn cấp, cấp lại sổ đỏ:

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Kon Tum
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Kon Tum

41. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Gia Lai

Mức phí cấp sổ đỏ tỉnh Gia Lai được quy định trong Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Gia Lai
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Gia Lai

42. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Đắk Lắk

Căn cứ vào Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016, lệ phí cấp, cấp đổi sổ đỏ, hoặc xác nhận giấy tờ chứng nhận của tỉnh Đắk Lắc được quy định như sau:

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Đắk Lắk
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Đắk Lắk

43. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Đắk Nông

Dưới đây là bảng lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Đắk Nông được tổng hợp dựa theo nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Đắk Nông
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Đắk Nông

44. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ vào Nghị định 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, tỉnh Lâm Đồng thu phí cấp sổ đỏ như sau:

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lâm Đồng
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Lâm Đồng

Các tỉnh Đông Nam Bộ

45. Lệ phí địa chính TP Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết 124/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016, mức thu lệ phí cấp sổ đỏ của tp Hồ Chí Minh được quy định như sau:

Lệ phí địa chính TP Hồ Chí Minh
Lệ phí địa chính TP Hồ Chí Minh

Ngoài ra, đối với những đối tượng sau sẽ được miễn lệ phí: trẻ em, người cao tuổi, hộ nghèo, người khuyết tật, người có công với cách mạng.

>> XEM THÊM: Thủ tục làm sổ đỏ nhà đất mua bán bằng giấy viết tay

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất được quy định trong Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

Với trường hợp giao, cho thuê đất

Lệ phí địa chính TP Hồ Chí Minh
Lệ phí địa chính TP Hồ Chí Minh

Với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cho, tặng, mua bán, thừa kế…)

Lệ phí địa chính TP Hồ Chí Minh
Lệ phí địa chính TP Hồ Chí Minh

Các đối tượng bao gồm trẻ em, người cao tuổi, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố cũng được miễn lệ phí

Căn cứ: Nghị quyết 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2015
 

Lệ phí địa chính TP Hồ Chí Minh
Lệ phí địa chính TP Hồ Chí Minh

46. Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Bình Phước

Căn cứ pháp lý dựa trên Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019, người dân có thể tra mức phí cấp sổ đỏ, cấp giấy chứng nhận tại Bình Phước như sau

Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Bình Phước
Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Bình Phước

47. Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Bình Dương

Căn cứ pháp lý: Nghị quyết 66/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016

Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Bình Dương
Lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Bình Dương

48. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Đồng Nai

Căn cứ theo Nghị quyết 67/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017, lệ phí cấp sổ đỏ của tỉnh Đồng Nai như sau:
 

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Đồng Nai
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Đồng Nai

49. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Tây Ninh

Dựa vào Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/22016, phí cấp sổ đỏ tại Tây Ninh như sau:

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Tây Ninh
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Tây Ninh

50. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mức lệ phí cấp sổ đỏ tại Bìa Rịa, Vũng Tàu dựa trên Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016
 

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long

51. Lệ phí cấp Sổ đỏ Thành phố Cần Thơ

Căn cứ trong Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND 07/7/2017, Lệ phí cấp Sổ đỏ của Cần Thơ là:

Lệ phí cấp Sổ đỏ Thành phố Cần Thơ
Lệ phí cấp Sổ đỏ Thành phố Cần Thơ

 

52. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Long An

Lệ phí cấp sổ đỏ của tỉnh Long An được quy định trong Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017
 

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Long An
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Long An

Chú ý: Một số trường hợp đặc biệt được miễn thu lệ phí:

- Cá nhân, hộ gia đình thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh;

- Đối tượng được xét giao đất trong các tuyến dân cư, cụm dân cư vượt lũ;

- Trường hợp các cá nhân hay hộ gia đìnhcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

- Các trường hợp đính chính hoặc điều chỉnh so sai sót của cán bộ, cơ quan nhà nước.

Căn cứ trong Nghị quyết 104/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016, lệ phí cấp sổ đỏ của Long an như sau:
 

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Long An
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Long An

54. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Tiền Giang

Căn cứ tại Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017, lệ phí cấp sổ đỏ của Tiền Giang được quy định trong bảng dưới đây:
 

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Tiền Giang
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Tiền Giang

55. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh An Giang

Căn cứ vào Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018, Homedy.com tổng hợp lệ phí cấp sổ đỏ của tỉnh An Giang trong từng trường hợp như sau: 

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh An Giang
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh An Giang

56. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bến Tre

Homedy căn cứ trong Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016, tổng hơp các mức phí cấp sổ đỏ của tỉnh Bến Tre trong bảng dưới đây:
 

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bến Tre
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bến Tre

57. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Vĩnh Long

Căn cứ trong Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017, các mức lệ phí cấp sổ đỏ của tỉnh Vĩnh Long:

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Vĩnh Long
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Vĩnh Long

58. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Trà Vinh

Căn cứ tại Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017, mức lệ phí cấp, cấp lại, cấp đổi sổ đỏ hoặc xác nhận bổ sung giấy chứng nhận của Tỉnh Trà Vinh được quy định như sau:

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Trà Vinh
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Trà Vinh

59. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hậu Giang

Nghị định số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, quy định lệ phí cấp sổ đỏ của tỉnh Hậu Giang như bảng dưới đây:

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hậu Giang
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Hậu Giang

60. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 125/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 quy định mức lệ phí cấp sổ đỏ của Kiên Giang như sau:
 

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Kiên Giang
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Kiên Giang

61. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Sóc Trăng

Căn cứ trong 92/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016, Homedy tổng hợp mức lệ phí cấp sổ đỏ tỉnh Sóc Trăng tại từng trường hợp cụ thể trong bảng dưới đây
 

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Sóc Trăng
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Sóc Trăng

62. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bạc Liêu

Lệ phí cấp sổ đỏ tinh Bạc Liêu được quy định trong Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bạc Liêu
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Bạc Liêu

63. Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Cà Mau

Theo Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017, sổ đỏ tỉnh Cà Mau có mức phí cấp lần đầu, cấp đổi, xấp lại như sau

Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Cà Mau
Lệ phí cấp Sổ đỏ tỉnh Cà Mau

Nếu bạn đang trong quá trình đầu tư, mua bán nhà đất truy cập ngay Homedy.com để tìm kiếm thêm các thông tin về bất động sản, và nắm được thủ tục hành chính mới nhất.

Theo Homedy Blog Thị trường

Nhận thông tin nhà đất miễn phí

Tin xem nhiều nhất

0 bình luận
Bình luận của đã được gửi thành công, vui lòng chờ xử lý. Gửi
Sonnv (Thay đổi)

Tin nổi bật

Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn