Công ty TNHH Việt Tee
Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2040/SKHĐT-ĐKĐT ngày 24/3/2011của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý dự án thành lập Công ty TNHH Việt Tee. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang Việt hợp tác liên doanh với Công ty Tee Property Pte. Ltd, Singapore thành lập tổ chức kinh tế mới là Công ty TNHH Việt Tee để đầu tư xây dựng dự án Vườn Đào (Peach Garden) có diện tích 6.028,8m2 đất thuộc Lô B-2, khu dân cư Phú Hữu, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm 37 căn hộ liên kế và biệt thự) để kinh doanh bán và cho thuê thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bất động sản và pháp luật về nhà ở.

Đây là dự án thứ phát thuộc dự án khu nhà ở Phường Phú Hữu, Quận 9 (diện tích 149.301m2), đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận chuyển quyền sử dụng đất (37 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ số AQ 225664 đến số AQ 225700 ngày 14/12/2010) từ Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc III (nhà đầu tư cấp 1) sang cho Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang Việt để đầu tư.

2. Dự án khu nhà ở Phường Phú Hữu, Quận 9 đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 30/3/2010. Trường hợp dự án Vườn Đào chưa được lập và phê duyệt, thì sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Căn cứ hồ sơ cho thấy văn bản xác nhận của Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) về số tiền ký quỹ 6,5 tỷ VNĐ của các thành viên sáng lập (Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang Việt liên doanh và Công ty Tee Property Pte. Ltd, Singapore) đáp ứng quy định tại điểm 1 Phần I Thôngtư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn