MỞ ỨNG DỤNG
HOMEDY
Công ty TNHH Tư vấn Bất động sản Kim Hưng
Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
2017
Năm thành lập
tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn