Công ty CP Đầu tư Bất động sản Kim Gia
Lầu 11, Cao ốc Đinh Lễ, số 1 Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
2016
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn