Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ đúng luật cập nhật mới nhất

Hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ là một trong những thủ tục pháp lý quan trọng trước khi tiến hành giao dịch đặt cọc. Hợp đồng này giúp cả người mua và người bán tránh được những rủi ro không đáng có trong quá trình mua bán nhà đất. Cùng tìm hiểu hợp đồng mới nhất 2024 và những trường hợp nào có thể giao dịch mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ.

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ cần căn cứ theo quy định pháp luật, dưới đây là tổng hợp những thông tin chi tiết:

mua-ban-nha-dat
Hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ cần căn cứ theo quy định pháp luật

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ mới nhất 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ

– Căn cứ qui định tại Bộ luật dân sự, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày ………………. tháng………………năm 20……………..
Tại : Văn phòng công chứng …
Chúng tôi gồm:

Bên bán nhà:
Ông ………………………………………………………………………………………………….
Số CMND/hộ chiếu:……………….. cấp ngày……………… tại
Bà ……………………………………………………………………………………………………
Số CMND/hộ chiếu:………………. cấp ngày………………. tại
Ngụ tại : …………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:…………………………… – Email:……………………………………………..

Là đồng chủ sở hữu căn nhà số …………….. 
Sau đây gọi là Bên A.
Bên mua nhà:
Ông ………………………………………………………………………………………………….
Số CMND/hộ chiếu:……………….. cấp ngày……………… tại 
Bà ……………………………………………………………………………………………………
Số CMND/hộ chiếu:………………. cấp ngày………………. tại 
Ngụ tại : …………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:…………………………… – Email:……………………………………………..

Sau đây gọi là Bên B.

Sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên cùng nhau ký kết hợp đồng mua bán nhà này với nội dung như sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG ( ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN)

1.1. Bên A đồng ý bán cho bên B căn nhà số XXX đường, phường, Tp...

1.2. Đặc điểm căn nhà mua bán :
– Cấp nhà ở: .
– Tổng diện tích sàn nhà ở………m2, . diện tích phụ là: ……………….m2.
– Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở ( theo Phụ lục đính kèm).
– Giấy tờ về nhà ở kèm theo gồm:

*Giấy tờ về quyền sử dụng đất để chứng minh có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 hướng dẫn cụ thể tại Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 16 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.
* Tờ khai lệ phí trước bạ ngày …
* Bản vẽ …

1.3. Thời điểm giao giấy tờ sở hữu nhà: ngay sau khi hai bên ký hợp đồng công chứng và bên B thanh toán tiền mua nhà đợt 1.
1.4. Thời điểm giao nhà: ngày/tháng/năm. Khi giao nhà, hai bên sẽ lập “Biên bản bàn giao nhà“.
1.5. Trong vòng 10 ngày sau khi ký hợp đồng này, hai bên sẽ ra Phòng công chứng để công chứng hợp đồng theo thủ tục do pháp luật qui định. Mọi nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng này sẽ giữ nguyên như trong hợp đồng có công chứng. Bản hợp đồng có công chứng sẽ được xem là bản chính thức và thay thế hợp đồng này.

Điều 2 : TIỀN ĐẶT CỌC

2.1. Để bảo đảm việc giao kết và thực hiện hợp đồng, bên B đặt cọc cho A một khoản tiền trị giá ....đồng (bằng chữ). Số tiền cọc này bên B đã giao đủ cho bên A – thể hiện tại Hợp đồng đặt cọc ký ngày .... giữa hai bên.
2.2. Số tiền đặt cọc này sẽ được chuyển thành tiền mua bán nhà và cấn trừ vào đợt thanh đầu tiên (đợt 1) trong số tiền mua nhà mà bên B có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.
2.3. Sau khi nhận tiền đặt cọc, nếu bên A thay đổi ý kiến, không bán cho bên B nữa thì phải hoàn trả cho bên B số tiền gấp 2 lần số tiền đặt cọc mà mình đã nhận. Ngược lại, nếu bên B thay đổi ý kiến, không mua nhà nữa thì phải chịu mất tiền cọc.

Điều 3: GIÁ BÁN NHÀ & THUẾ

3.1. Giá bán nhà: đồng (bằng chữ), đã bao gồm các loại thuế, lệ phí.
3.2. Thuế: Bên A có nghĩa vụ đóng các khoản thuế liên quan đến việc mua bán nhà theo qui định của pháp luật.

Điều 4: THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Thời gian thanh toán :
Tiền bán nhà sẽ được bên B thanh toán cho bên A theo 3 đợt như sau (không tính đợt đóng tiền cọc):
Đợt 1: Số tiền (bằng chữ), ngay sau khi ký hợp đồng này tại Phòng công chứng. Bên B chỉ phải đóng số tiền (bằng chữ), số tiền còn lại được cấn trừ vào tiền đặt cọc đã đóng cho bên A.
Đợt 2 : Số tiền (bằng chữ) trong vòng 10 ngày sau khi thanh toán xong đợt 1.
Đợt 3 : Số tiền (bằng chữ), trong vòng 2 ngày sau khi bên B hoàn tất việc đóng thuê trước bạ (sang tên) tại cơ quan thuế.
4.2. Hình thức thanh toán: chuyển khoản. Tất cả những khoản thanh toán sẽ được bên B chuyển vào tài khoản của bên A theo chi tiết dưới đây:
– Tên tài khoản: ………………………………………………………..
– Tên ngân hàng: 
– Địa chỉ: 
– Số tài khoản (đồng VN): 
– Người thụ hưởng: ………………………………………………….

4.3. Lãi do thanh toán chậm: Nếu bên B không thanh toán đúng hạn thì phải trả thêm tiền lãi phát sinh cho số ngày chậm thanh toán theo mức lãi suất quá hạn do EXIM Bank công bố tại thời điểm thanh toán.

Điều 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1. Hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để hai bên cùng tiến hành các thủ tục hành chính pháp lý cần thiết khi thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu nhà theo qui định của pháp luật.
5.2. Bàn giao nhà và các tiện ích khác (thiết bị) cho Bên B đúng thời hạn. Cung cấp cho bên B tất cả các chi tiết liên quan đến nhà bán (hồ sơ công trình phụ, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, camera quan sát…)
5.3. Bảo quản căn nhà đã bán trong thời gian chưa bàn giao nhà cho bên mua.
5.4. Cam kết căn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không bị tranh chấp và không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ pháp lý với bất kỳ bên thư ba nào khác tại thời điểm mua bán.
5.5. Có quyền không giao nhà nếu bên B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng thời hạn đã thỏa thuận.
5.6. Yêu cầu bên B thanh toán tiền mua nhà đúng theo thời gian đã thỏa thuận.
5.7. Các quyền và nghĩa vụ khác của bên bán nhà (ngoài những điều nêu trên) theo qui định tại Bộ luật dân sự và Luật nhà ở.

Điều 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1. Nhận giấy tờ sở hữu nhà và nhận bàn giao nhà đúng hạn và phù hợp với tình trạng được nêu tại hợp đồng mua bán nhà.
6.2. Yêu cầu bên bán hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoàn tất thủ tục chuyển giao quyền sở hữu nhà theo qui định của pháp luật.
6.3. Trả tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận. Nếu chậm thanh toán thì phải chịu trả thêm tiền lãi như đã thỏa thuận.
6.4. Các quyền và nghĩa vụ khác của bên mua nhà (ngoài những điều nêu trên) theo qui định tại Bộ luật dân sự và luật Nhà ở.

Điều 7 : CÁC THỎA THUẬN KHÁC

Hai bên cùng cam kết :
– Đã kê khai đúng sự thật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin đã ghi trong hợp đồng này.
– Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính giấy tờ nhà để thực hiện việc thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác dưới bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn tất thủ tục chuyển giao quyền sở hữu.
– Nếu bên A bàn giao nhà chậm thì phải chịu phạt : 1 triệu đồng/ngày – cho mỗi ngày chậm giao.
– Hai bên thống nhất mọi sự liên lạc liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng này đều được thực hiện qua email hoặc bằng văn bản có chữ ký của người đại diện của hai bên. Mọi hình thức thông tin liên lạc khác đều không có giá trị – trong trường hợp có tranh chấp.

Điều 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng này. Những tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này đều sẽ được giải quyết dựa trên sự hợp tác, cùng có lợi.
Nếu không tự giải quyết được, hai bên đồng ý sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Bên thua kiện phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan, kể cả chi phí thuê luật sư, cho bên thắng kiện.
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được công chứng, được lập thành 05 (năm) bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản và lưu một (01) bản tại Phòng Công chứng.

                              BÊN BÁN NHÀ                                                                  BÊN MUA NHÀ

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Hôm nay, ngày…… tháng ….. năm …..(Ngày ………………………………, năm ………), tại trụ sở Văn phòng Công chứng ……., địa chỉ: ………………….
     Tôi, …………. – Công chứng viên Văn phòng Công chứng viên…………… ký tên dưới đây:
     CÔNG CHỨNG:
     Hợp đồng mua bán nhà đất tại địa chỉ: Số ……………, …… được giao kết giữa:
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên A):
Ông ………………. và vợ là bà ……………….., có số CMND và địa chỉ như trên.
   BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên B):
Ông ………………… và vợ là bà ……………………, có số CMND và địa chỉ như trên.
– Hai bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của hợp đồng;
– Tại thời điểm công chứng, hai bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân  sự phù hợp theo qui định của pháp luật;
– Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng đã xuất trình trước Công chứng viên hợp đồng nói trên;
– Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của Pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
– Hai bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
– Hợp đồng này có 08 Điều, ….. tờ, ….. trang (trong đó có 01 trang bìa và 01 trang lời chứng), được lập thành 05 bản chính:
+ 01 bản chính lưu tại Văn phòng Công chứng ………
+ 01 bản chính lưu tại cơ quan đăng ký nhà đất;
+ 01 bản chính lưu tại cơ quan Thuế;
+ 02 bản chính cấp cho hai bên.

>>>TẢI NGAY: Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ đúng mới nhất

Trường hợp nào có thể chuyển nhượng nhà đất chưa có sổ đỏ?

Mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ thuộc một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Đất hoặc nhà ở không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ. Trường hợp này sau khi mua bạn cũng sẽ không được cấp sổ đỏ. Do đó, nên xem xét để loại bỏ trường hợp này.

Trường hợp 2:  Nhà đất có đủ điều kiện nhưng vì lý do gì đó mà chưa được cấp Sổ đỏ hoặc chưa làm Sổ đỏ. Đối với trường hợp này, có 2 điều kiện cần để có thể giao dịch mua bán chuyển nhượng:

- Nếu đất đủ điều kiện cấp GCN QSD đất nhưng chưa được cấp mà chủ sử dụng đất muốn bán thửa đất đó thì bắt buộc phải làm Sổ đỏ trước khi chuyển nhượng QSD đất đó cho người khác.

- Chỉ khi có Sổ đỏ mới có thể thực hiện công chứng và sang tên Sổ đỏ.

>>> XEM NGAY: Luật sư hướng dẫn làm thủ tục mua bán nhà đất “chuẩn không cần chỉnh”

Có nên mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ không?

Có nên mua nhà chưa có sổ đỏ không là câu hỏi được nhiều người đặt ra khi tìm hiểu về ngôi nhà mình muốn mua. Đặc điểm của những ngôi nhà này là giá rẻ hoặc thuận tiện cho việc đi làm gần cơ quan, sinh sống và tiện ích xung quanh (như công viên, chợ, trường học...).

mua-ban-nha-dat
Mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ có nên không? (ảnh minh họa)

Hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ cho dù thửa đất có đủ điều kiện để cấp sổ đỏ nhưng quá trình này vẫn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro không lường trước được: thời gian làm sổ kéo dài, có thể trong thời gian làm sổ thì người đứng tên gặp rủi ro không tiếp tục quá trình ra sổ được dẫn đến khó xử lý tiền đã đặt cọc, có thể vướng pháp lý như vấn đề thừa kế gây rắc rối cho quá trình cấp sổ...

Bên cạnh đó là những rủi ro khác về việc thửa đất hoàn toàn thuộc các trường hợp không được cấp sổ đỏ mà người không có đủ chuyên môn về pháp luật có thể nhận biết như: đất đang bị tranh chấp nên không thể làm thủ tục pháp lý để ra sổ, hoặc đang thuộc khu quy hoạch dự án của chính quyền nên không được cấp sổ đỏ. Với trường hợp này, nếu bạn đã lỡ đặt cọc thì sẽ rất dễ bị mất tiền, hoặc rất khó đòi lại, và cho dù đòi lại được cũng sẽ mất rất nhiều thời gian và chi phí.

Do vậy, theo chúng tôi, cho dù nhà đất chưa có số đỏ dù thuộc trường hợp được cấp sổ đỏ hay không được cấp, thì bạn cũng không nên mua những nhà đất này vì tiềm ẩn quá nhiều rủi ro có thể dẫn đến mất tiền.

Trình tự mua bán đất trong trường hợp chưa có sổ đỏ

Việc mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ đem lại nhiều rủi ro cho người mua, cho dù là ở trường hợp đất đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Một số rủi ro có thể kể đến là: thời gian làm sổ kéo dài, vấn đề pháp lý... Vì vậy, để đảm bảo an toàn, người mua nên đợi bên bán làm sổ đỏ và giao dịch mua bán có giấy chứng nhận.

mua-ban-nha-dat
Mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ cần theo trình tự quy định

Trong trường hợp bạn vẫn nhất định phải mua nhà đất vì nhiều lý do khác nhau thì người bán (đủ điều kiện pháp lý chuyển nhượng) vẫn có quyền đứng tên là bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thủ tục cụ thể gồm các bước:

- Bên mua tham khảo trước với cơ quan có thẩm quyền cấp GCN QSDĐ về tính pháp lý của hồ sơ thửa đất.
- Bên mua và Bên bán cùng soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ và thực hiện công chứng tại văn phòng công chứng quy định của Nhà nước.

Sau khi hợp đồng được hoàn thành theo đúng quy định, bên bán hoặc bên mua đem nộp lên cơ quan có thẩm quyền cấp GCN QSDĐ để thực hiện cấp sổ đỏ cho bên mua theo hợp đồng đã được công chứng.

Chú ý: các thủ tục giấy tờ khác và các khoản phí / thuế vẫn phải đóng đầy đủ theo quy định pháp luật như khi mua bán nhà đất có sổ đỏ.

Chi tiết tại: Khi mua bán nhà đất cần chuẩn bị những giấy tờ, thủ tục gì?

Nhà đất chưa có sổ đỏ có được xây nhà không?

* Trường hợp nhà ở được miễn giấy phép xây dựng

Khi xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn mà không nằm trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thì được miễn giấy phép xây dựng.

Mặc dù được miễn giấy phép xây dựng nhưng không phải xây dựng tùy ý mà phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Phải sử dụng đúng mục đích sử dụng đất. Theo đó, người dân chỉ được xây dựng nhà ở trên đất ở. Trường hợp không có Giấy chứng nhận phải có một trong những giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sử dụng đất có mục đích là đất ở, cụ thể:

Căn cứ Điều 3 Nghị định 53/2017/NĐ-CP, một số loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp mà không phải là Giấy chứng nhận như:

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất để chứng minh có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 hướng dẫn cụ thể tại Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 16 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP hoặc

+ Giấy xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất và được cơ quan đăng ký đất đai xác nhận thửa đất có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận.

- Xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Trên đây là tổng hợp thông tin về mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ và các thông tin liên quan. Nhìn chung, nhà đất chưa có sổ đỏ luôn tiềm ẩn những rủi ro nhất định, do đó bat dong san Homedy khuyên bạn nên chú ý tìm hiểu kỹ lưỡng tư vấn kinh nghiệm mua bán nhà để có kiến thức tổng hợp nhất, tránh những sai lầm không mong muốn.

N.Phương (Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thủ tục cho tặng đất giữa anh em ruột theo luật, mới nhất hiện nay

Thủ tục cho tặng đất giữa anh em ruột phải đảm bảo đúng quy định của luật dân sự hiện hành và luật đất đai, nhà ở hiện hành. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ các quy định và thủ tục về việc cho tặng đất giữa anh em trong gia đình.

Top 3 kênh đầu tư bất động sản “1 vốn 4 lời” chỉ từ 5 triệu đồng

Đầu tư bất động sản không nhất thiết phải bỏ ra số vốn khủng mới thu về lợi nhuận cao. Chỉ với từ 5 triệu đồng, bạn hoàn toàn có thể đầu tư bất động sản với 3 kênh dưới đây!

Sinh viên liệu có nên thuê nhà nguyên căn?

Xu hướng thuê nhà nguyên căn gần đây đang được giới trẻ ưa chuộng, trong đó có cả các bạn sinh viên. Vậy giữa hình thức thuê nhà nguyên căn và thuê phòng trọ thông thường, sinh viên nên lựa chọn hình thức nào? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây của Homedy, mời bạn cùng tham khảo!

5 kinh nghiệm ‘vàng’ khi thuê nhà nguyên căn giúp hạn chế rủi ro

Thuê nhà nguyên căn là giải pháp nhà ở được nhiều người lựa chọn trước bối cảnh giá nhà ở tăng cao. Với hình thức thuê nhà nguyên căn, bạn có thể tách phòng và tiết kiệm đáng kể các loại chi phí.

Cách nhận biết và phòng tránh bị lừa đảo khi thuê nhà trọ

Với số tiền ít ỏi do gia đình chu cấp hàng tháng, hầu hết sinh viên đều mong muốn tìm cho mình một phòng trọ tốt giá rẻ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít trường hợp sinh viên bị lừa đảo khi thuê phòng trọ khiến các bạn trẻ vô cùng hoang mang.

    Mở App