Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng Minh Sơn
1966 Phạm Thế Hiển, 6, Quận 8, Tp.HCM, Việt Nam
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn