Công ty Quản lý Phát triển Nhà Quận 5
Số 153 Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
0838382808 Xây dựng, Quản lý, Giám sát
1998
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
25 - 99
Thành viên

Giới thiệu

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn