Công ty CP Xuất nhập khẩu Sản xuất Gia công và Bao bì
Số 35 Bến Chương Dương, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
http://packsimex.com.vn/ 0838224331 Sản xuất, gia công bao bì
1977
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
500 - 999
Thành viên

Giới thiệu

Từ năm 1977 đến năm 1989, Công ty là một chi nhánh của Công ty Vật tư Bao bì Hà Nội với tên gọi Chi nhánh công ty bao bì xuất khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày 20/11/1989, Bộ trưởng Bộ Kinh Tế Đối Ngoại có quyết định thành lập chi nhánh này thành một Doanh nghiệp nhà nước, có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính và lấy tên là Công ty sản xuất, xuất nhập khẩu và dịch vụ bao bì (PACKSIMEX) trực thuộc Bộ kinh tế đối ngoại.

- Đến ngày 16/12/1993 Bộ trưởng Bộ Thương Mại có quyết định hợp nhất Công ty Packsimex và công ty Getronimex thành công ty xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì (PACKSIMEX)

+ Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần:

- Quyết định số 1650/QĐ-BTM ngày 10/11/2004 của Bộ Trưởng Bộ Thương Mại về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì thành Công ty CP Xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì (PACKSIMEX)

- Giấy phép kinh doanh số 4103003252 ngày 31 tháng 3 năm 2005 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp.

Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn