Công ty CP Thiên Vương Group
Số 511 Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam.
2010
Năm thành lập
tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

Công ty CP Thiên Vương Group đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực xây dựng nhà ở các loại và cung ứng vật liệu xây dựng. Được sáng lập bởi Ông Phan Ngọc Bảo và đang giữ chức vụ với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Địa chỉ: Số 511 Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Điện thoại: 0905288117, Fax: 05113863333.