Công ty CP Phương Trang
Khối 5, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
09133127 Xây dựng nhà các loại
2010
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn