Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Cao su Dầu Tiếng
Khu phố 3, Thị trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương
2008
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
100 - 499
Thành viên

Giới thiệu

Công ty CP Kinh doanh bất động sản Cao Su Dầu Tiếng ra đời ngày 18.06.2008 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000560 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, trong đó Công ty Cao su Dầu Tiếng chiếm 51% vốn điều lệ. Như vậy, Công ty Cao su Dầu Tiếng đã bước vào một lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới. Đó là lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trong giai đoạn đầu, Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản Cao Su Dầu Tiếng được Công ty Cao su Dầu Tiếng chuyển nhượng toàn bộ dự án khu dân cư Rạch Bắp với tổng diện tích 511.650,0 m2 bao gồm:

- Diện tích đất xây dựng : 238.335,2 m2, trong đó diện tích đất xây dựng theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt là 1.518 nền nhà.- Diện tích đất công trình công cộng : 22.894,9 m2.

- Diện tích đất công viên, cây xanh : 87.433,9 m2.

- Diện tích giao thông : 162.986,0m².

Những năm tiếp theo, Công ty CP Kinh doanh bất động sản Cao Su Dầu Tiếng sẽ tiếp tục khai thác qũy đất quy hoạch khu dân cư theo chủ trương của Công ty Cao su Dầu Tiếng.Tiếp bước truyền thống của Công ty Cao su Dầu Tiếng, Công ty CP Kinh doanh bất động sản Cao su Dầu Tiếng sẽ phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, học tập, tìm hiểu và nắm bắt cơ hội trong hoạt động kinh doanh để ngày càng vững bước đi lên

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn