Tổng Công ty Thành An - Bộ Quốc phòng
141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
http://www.binhdoan11.vn 0435330163 Xây dựng cơ sở hạ tầng, Thương mại, Dịch vụ
1982
Năm thành lập
500 tỷ
Vốn điều lệ
100 - 499
Thành viên

Giới thiệu

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị (khóa IV) về việc quân đội tham gia xây dựng kinh tế, kết hợp kinh tế với quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với việc tổ chức lại lực lượng sản xuất kinh tế quân đội. Ngày 11/6/1982, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 903/QP thành lập Binh đoàn 11 trực thuộc Bộ Quốc phòng (là Binh đoàn xây dựng cơ bản đầu tiên của Quân đội) trên cơ sở tập hợp, sát nhập các lực lượng chuyên ngành xây dựng cơ bản trong toàn quân (gồm 2 đơn vị cấp sư đoàn, 6 đơn vị cấp trung đoàn, thuộc Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân).

Nhiệm vụ chủ yếu của Binh đoàn là thi công xây dựng công trình Quân sự, công nghiệp quốc phòng, các công trình dân dụng và công nghiệp, tham gia thi công các công trình trọng điểm của Nhà nước, các nước bạn; tổ chức sản xuất và khai thác vật liệu xây dựng; giúp các lực lượng xây dựng cơ bản trong toàn quân về một số mặt chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên kỹ thuật.

Cơ chế hoạt động được xác định là một đơn vị kinh doanh xây lắp, hạch toán kinh tế, thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, chế độ, điều lệ quy định của Nhà nước về công tác xây dựng cơ bản. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Binh đoàn 11 đã khẳng định được năng lực toàn diện nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, nhiều công trình quân sự đã được thi công đạt chất lượng cao, đảm bảo tiến độ, đáp ứng kịp thời yêu cầu sử dụng, tiêu biểu như: công trình Nhà trưng bày Chiến thắng Điện Biên Phủ; Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Điện Biên; các công trình Quân sự, các học viện Nhà trường do Nga viện trợ; Các công trình Sân bay Quân sự; Thép sao vàng Đa phúc cùng các công trình phụ trợ, các hạng mục trưng bày ngoài trời với tổng diện tích 1.899m2 và hàng vạn mét vuông sân bãi, đường đi; cầu bê tông dự ứng lực, công trình kinh tế, dân dụng, quốc phòng khác…

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn