Doanh nghiệp Liên Hoa Bình Phương
Số 134/1 Cách Mạng Tháng Tám, 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
http://www.lienhoabuilding.com 0839312336 Bất động sản, Giáo dục
2008
Năm thành lập
29 tỷ
Vốn điều lệ
25 - 99
Thành viên

Giới thiệu

Doanh nghiệp Liên Hoa Bình Phương

Các lĩnh vực hoạt động chính:

Kinh doanh Bất động sản

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học kỹ thuật, xã hội và nhân văn

Đào tạo

Cung cấp giải pháp công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp

 

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn