Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phượng Long
506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
2008
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
10 - 24
Thành viên

Giới thiệu

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

long phuong

 

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn