Công ty TNHH một thành viên VICEM Hoàng Thạch
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: Sản xuất Clinker, kinh doanh xi măng, gạch chịu lửa, vỏ bao, đá xây dựng .

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn