Công ty TNHH Lan Anh
Số 29 Đường Phan Chu Trinh, Phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, Khánh Hòa
0583815640 Đầu tư Dự án
2007
Năm thành lập
30 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

Công ty TNHH Lan Anh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200723980 do phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 26/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 19/10/2016.

Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

Địa chỉ trụ sở chính: 29 Phan Chu Trinh, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn