Công ty Liên doanh Xi măng Chinfon - Hải phòng
Thôn Tràng Kênh - thị trấn Minh Đức - huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

Công ty Liên doanh xi măng ChinFon - Hải Phòng đi vào sản xuất chính thức từ tháng 2/1997. Đây là công ty liên doanh sản xuất xi măng đầu tiên ở Việt Nam và là công ty sản xuất kinh doanh hiệu quả trong các liên doanh của Tổng công ty xi măng Việt Nam. 

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn