Công ty Liên doanh Xi măng Chinfon - Hải phòng
Thôn Tràng Kênh - thị trấn Minh Đức - huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng
Năm thành lập
tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

Công ty Liên doanh xi măng ChinFon - Hải Phòng đi vào sản xuất chính thức từ tháng 2/1997. Đây là công ty liên doanh sản xuất xi măng đầu tiên ở Việt Nam và là công ty sản xuất kinh doanh hiệu quả trong các liên doanh của Tổng công ty xi măng Việt Nam. 

danh sách môi giới