Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng K&B
Lầu 4, 69-71 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
2010
Năm thành lập
tỷ
Vốn điều lệ
100 - 499
Thành viên

Giới thiệu

Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng K&B là kết tinh của Tri thức (Knowledge) và Niềm tin (Belief). Đây là hai nguyên tắc, hai tiêu chí cơ bản, xuyên suốt để đảm bảo thực hiện mọi sản phẩm và dịch vụ của công ty K&B. Tri thức và Niềm tin, là cốt lõi trong văn hóa ứng xử với khách hàng, đối tác và giữa các nhân viên trong công ty. Ngoài ra, còn là chiến lược, là yếu tố để xây dựng văn hóa công ty văn minh bền vững, là yếu tố quyết định để thu hút, đào tạo nhân tài cho đội ngũ nhân lực công ty nói riêng và xã hội nói chung. 

danh sách môi giới