MỞ ỨNG DỤNG
HOMEDY
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn (Tập đoàn Bảo Sơn)
8353536 Dịch vụ
1998
Năm thành lập
tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu - S96390

Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn