Công ty CP Phát triển Hạ tầng Sài Gòn
Số 23A Ngô Thời Nhiệm, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
http://www.hatangsg.com 0839305415 Đầu tư Dự án, Xây dựng, Kinh doanh bất động sản
2001
Năm thành lập
tỷ
Vốn điều lệ
25 - 99
Thành viên

Giới thiệu

Công ty CP Phát triển Hạ tầng Sài Gòn - Indesco là một doanh nghiệp được thành lập hợp pháp dưới hình thức Công ty Cổ phần với cổ đông là các doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp trong lãnh vực địa ốc, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định về khuyến khích đầu tư trong nước và các văn bản pháp quy khác có liên quan; chịu sự quản lý của các cơ quan có thẩm quyền theo luật định.

Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn