Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội
185 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn