Hải Đảo Corp
Số 304, Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Thành lập năm 2005
tỉ
Gồm -- thành viên
Hình ảnh công ty
  • image
  • image
  • image

Công ty được thành lập vào ngày 20/5/2005 do Ông Lê Văn Lực làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đầu năm 2009, được sự đồng ý của UBND Tỉnh Khánh Hòa, công ty bắt đầu sang lắp mặt bằng và tiến hành dự án để hình thành lên 2 đảo như hiện nay.