Tỉnh/Thành
Quận/Huyện
Loại BDS
  Khoảng giá
  Vui lòng nhập nhiều hơn 2 kí tự..

  Dự Án Bất Động Sản Tại Thành phố Thái Nguyên Thái Nguyên 2023

  Có 13 Dự án bất động sản, Dự án căn hộ chung cư tại Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
  Phù hợp nhất
  Theo giá
  206 Minh Cầu, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên
  Không có thông tin
  Bàn giao: 4/2020
  Đã hoàn thiện
  Xã Cao Ngạn, Số 1 Tổ 3 Phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
  96;131
  Bàn giao: 12/2020
  Đang xây dựng
  Mặt đường Bắc Sơn kéo dài, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
  95;100;128;170
  Bàn giao: 12/2019
  Đã hoàn thiện
  Số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên
  45;60;65;70;90
  Bàn giao: 10/2020
  Đang xây dựng
  Đường Việt Bắc, Phường Tân Lập, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
  100;150;200;270;300;400; 500;700;800
  Bàn giao: 2020
  Đang xây dựng
  Đường Thịnh Đán, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
  59,78; 69,5;72,37;69,38;75,8;81
  Bàn giao: Không có thông tin
  Đang xây dựng
  Đường Cách Mang Tháng Tám, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
  80;100;140;160;200
  Bàn giao: 11/2019
  Không có thông tin
  Trung tâm số 5, Phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
  75;80;110;150;250;400
  Bàn giao: 2018
  Không có thông tin
  Tổ 14, Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
  40;55,3;70;72,8;80,3;100
  Bàn giao: 9/2017
  Không có thông tin
  Đường Phủ Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
  36;40;46;66;78
  Bàn giao: 2018
  Đã hoàn thiện
  Đường Quốc lộ 1B, Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
  80;90;100;150;160;300
  Bàn giao: Không có thông tin
  Đang xây dựng
   Mở App