Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín
Số 5B Đường Lạc Long Quân, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
2000
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
100 - 499
Thành viên

Giới thiệu

Công ty TNHH Tư Vấn và Đầu Tư Trung Tín là Công ty được thành lập theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, hoạt động theo luật Doanh Nghiệp của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Công ty TNHH Tư Vấn và Đầu Tư Trung Tín chính thức được thành lập vào ngày 21/03/2000 và được đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 27/05/2009. Ngay từ ngày đầu thành lập, Công ty đã nhanh chóng đi vào hoạt động tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình xây dựng, các dự án lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Công ty TNHH Tư Vấn và Đầu Tư Trung Tín huy động vốn và sử dụng vốn để hoạt động kinh doanh hiệu quả nhằm đem lại sự tăng trưởng mạnh và bền vững cho Công ty, lợi nhuận cao cho các thành viên, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, góp phần phát triển xã hội trong khuôn khổ của Hiến Pháp và Pháp luật Việt Nam. Có bảng cân đối kế toán riêng, lập các quỹ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp Việt Nam và Nghị quyết của Hội đồng thành viên.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn