Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn
Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

 Công ty xi măng Bút Sơn được cổ phần hoá thành Công ty CP xi măng Bút Sơn. Các loại sản phẩm chính của công ty là xi măng pooc lăng PC40, PC50, xi măng Pooc lăng hỗn hợp PCB30, PCB40 và các loại xi măng đặc biệt khác.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn