Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi
Số 12 - 14 Tràng Thi, Quận Hòan Kiếm, Hà Nội
http://www.trangthihanoi.com.vn 0438286334 Kinh doanh thương mại, Xuất khẩu, Nhập khẩu, Kinh doanh bất động sản
1955
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
100 - 499
Thành viên

Giới thiệu

Lịch sử quá trình hình thành và phát triển của Công ty gắn liền với sự phát triển của Thương mại Thủ đô và Ngành thương mại Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ qua. Công ty được thành lập ngày 14/02/1955. Tiền thân là Công ty Ngũ Kim với cơ sở chính là Cửa hàng Ngũ kim số 5-7 Tràng Tiền: số lượng Cán bộ công nhân viên ban đầu trên 40 người. Qua các giai đọan, Công ty nhiều lần được sáp nhập thêm các Công ty trong ngành, được bổ xung thêm chức năng nhiệm vụ, đổi tên, đánh dấu những bước thay đổi lớn, lớn mạnh và trưởng thành của Công ty.

Đến nay, Công ty đã mở rộng quy mô hoạt động từ phía Bắc đến phía Nam Thành phố với 42 địa điểm kinh doanh và gần 500 lao động ở khắp các Quận nội thành và hai Huyện ngoại thành. Ngày 13/7/2010 Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Tràng Thi. Ngày 15/10/2015 Công ty chuyển đổi thành Công ty CP Thương mại dịch vụ Tràng Thi. 

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn