Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC
13 Kỳ Đồng, 9, Quận 3, Hồ Chí Minh
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

Công ty Đầu tư & Thương mại DIC (DIC - INTRACO) là Doanh nghiệp do Bộ Xây Dựng chủ quản, nằm trong hệ thống Tập Đoàn DIC Group. Công ry hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất và kinh doanh XNK.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn