Ban quản lý dự án Khu phố thương mại Golden City
Năm thành lập
tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu