Phòng Quản lý đô thị Thành phố Bà Rịa
137 đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn