Hạo Gia construction
Năm thành lập
tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu