Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Bất động sản Thiên Đức
134 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Năm thành lập
tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu