Mở App

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

 • Lãi suất ưu đãi

  9.50 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  2%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB Bank)

 • Ngân hàng TMCP Quốc Dân

 • Lãi suất ưu đãi

  9.50 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  90% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB)

 • Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn

 • Lãi suất ưu đãi

  9.50 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Á Châu

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB Bank)

 • Ngân hàng TMCP Á Châu

 • Lãi suất ưu đãi

  9.50 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  80% TSĐB

 • Thời hạn vay

  15 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  2%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank)

 • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

 • Lãi suất ưu đãi

  9.50 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  80% TSĐB

 • Thời hạn vay

  30 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  2%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn

 • Lãi suất ưu đãi

  9.50 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)

 • Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  9.90 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  80% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

 • Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh

 • Lãi suất ưu đãi

  10.00 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  85% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

 • Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  10.00 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  80% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  2%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

 • Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  10.00 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  80% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  2%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  10.20 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70 TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  1%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)

 • Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

 • Lãi suất ưu đãi

  10.25 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  80% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  2%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)

 • Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

 • Lãi suất ưu đãi

  10.75 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  80% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  2%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

 • Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh

 • Lãi suất ưu đãi

  11.00 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  85% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  11.00 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  15 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  1%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP An Bình

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)

 • Ngân hàng TMCP An Bình

 • Lãi suất ưu đãi

  11.00 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  85% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

 • Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  11.00 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  80% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  0%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

 • Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  11.00 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  80% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  0%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

ĐĂNG KÝ VAY

×

Nhu cầu tài chính

Số tiền vay *

Nội dung chi tiết

Thông tin liên hệ

Họ và tên*

Số điện thoại*

Bạn đã
Đăng ký thành công