Mở App

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

 • Lãi suất ưu đãi

  8.80 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  2%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Việt Nam)

 • Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  8.80 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam) (ANZ)

 • Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

 • Lãi suất ưu đãi

  8.80 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  8.90 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70 TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  1%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

 • Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

 • Lãi suất ưu đãi

  8.90 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  75% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (HSBC)

 • Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC

 • Lãi suất ưu đãi

  8.99 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

 • Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh

 • Lãi suất ưu đãi

  9.00 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  85% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP An Bình

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)

 • Ngân hàng TMCP An Bình

 • Lãi suất ưu đãi

  9.00 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  85% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Nam Á

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank)

 • Ngân hàng TMCP Nam Á

 • Lãi suất ưu đãi

  9.00 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  80% TSĐB

 • Thời hạn vay

  15 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB)

 • Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn

 • Lãi suất ưu đãi

  9.00 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Đông Á

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank)

 • Ngân hàng TMCP Đông Á

 • Lãi suất ưu đãi

  9.00 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  10 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)

 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn

 • Lãi suất ưu đãi

  9.00 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng Thương mại CP Tiên Phong

Ngân hàng Thương mại CP Tiên Phong (TP Bank)

 • Ngân hàng Thương mại CP Tiên Phong

 • Lãi suất ưu đãi

  9.20 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Việt Nam)

 • Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  9.20 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam) (ANZ)

 • Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

 • Lãi suất ưu đãi

  9.20 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  9.40 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70 TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  1%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)

 • Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  9.49 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank)

 • Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

 • Lãi suất ưu đãi

  9.49 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  15 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  4%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

ĐĂNG KÝ VAY

×

Nhu cầu tài chính

Số tiền vay *

Nội dung chi tiết

Thông tin liên hệ

Họ và tên*

Số điện thoại*

Bạn đã
Đăng ký thành công