Mở App

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

 • Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  7.99 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  35 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)

 • Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  7.99 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  85% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Quốc Dân

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB Bank)

 • Ngân hàng TMCP Quốc Dân

 • Lãi suất ưu đãi

  7.99 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  90% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (HSBC)

 • Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC

 • Lãi suất ưu đãi

  7.99 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank)

 • Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

 • Lãi suất ưu đãi

  7.99 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  15 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  4%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng Bản Việt

Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank)

 • Ngân hàng Bản Việt

 • Lãi suất ưu đãi

  8.00 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  15 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

 • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  8.10 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70 TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  1%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Việt Nam)

 • Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  8.10 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam) (ANZ)

 • Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

 • Lãi suất ưu đãi

  8.10 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng Thương mại CP Tiên Phong

Ngân hàng Thương mại CP Tiên Phong (TP Bank)

 • Ngân hàng Thương mại CP Tiên Phong

 • Lãi suất ưu đãi

  8.20 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

 • Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  8.29 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  35 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng Standard Chartered

Ngân hàng Standard Chartered (Standard Chartered Bank)

 • Ngân hàng Standard Chartered

 • Lãi suất ưu đãi

  8.39 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  75% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  6,5%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)

 • Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  8.49 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (HSBC)

 • Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC

 • Lãi suất ưu đãi

  8.49 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)

 • Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

 • Lãi suất ưu đãi

  8.50 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70 TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  3%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

 • Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

 • Lãi suất ưu đãi

  8.50 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  2%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

 • Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  8.62 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  25 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  2%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 • Lãi suất ưu đãi

  8.80 %

 • Vay tối đa Tài sản đảm bảo

  70% TSĐB

 • Thời hạn vay

  20 Năm

 • Phí trả nợ trước hạn

  1%

 • CHI TIẾT GÓI VAY

ĐĂNG KÝ VAY

×

Nhu cầu tài chính

Số tiền vay *

Nội dung chi tiết

Thông tin liên hệ

Họ và tên*

Số điện thoại*

Bạn đã
Đăng ký thành công