Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư
238 Ngô Gia Tự, Phường Phước Tiến, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Năm thành lập
tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

danh sách môi giới