Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 8
Số 7 - 9 Đường 1107 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
http://dichvucongichq8.vn 0838520231 Dịch vụ công ích
1988
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
100 - 499
Thành viên

Giới thiệu

Năm 1988, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Xí nghiệp Công trình đô thị Quận 8 trên cơ sở tiền thân của nó là Đội Công trình công cộng Quận 8 theo quyết định thành lập số 245/QĐ-UB ngày  25/11/1988 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1995, Xí nghiệp được thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 10/QĐ-UB ký ngày 13/7/1995 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1997 với Quyết định số 5258/QĐ-UB-KT ngày 26/9/1997 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển Xí nghiệp Công trình đô thị Quận 8 thành Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.

Năm 2000 theo Quyết định số 6226/QĐ-UB-CN ngày 13/9/2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung chức năng, tăng vốn, chuyển trụ sở, đổi tên của Xí nghiệp Công trình đô thị Quận 8 thành Công ty Dịch vụ công ích Quận 8.

Đến năm 2010 Công ty Dịch vụ công ích Quận 8 được chuyển đổi thành công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8 theo Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 29/06/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn