MỞ ỨNG DỤNG
HOMEDY
Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương
Số 01 Lê Thị Trung, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
http://www.becamexbce.com.vn/vn/ 06503838203 Thi công xây dựng, tư vấn thiết kế các công trình, Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.
2002
Năm thành lập
300 tỷ
Vốn điều lệ
25 - 99
Thành viên

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700408992 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Bình Dương cấp ngày 25/02/2002 và thay đổi lần 6 ngày 12/01/2010.

Ngành nghề Công ty hoạt động chủ yếu là: Thi công xây dựng, Tư vấn thiết kế các công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông (Cầu đường bộ), San lắp mặt bằn,Thi công điện trung thế, hạ thế, trạm biến áp từ 35KV trở xuống, điện dân dụng và điện công nghiệp, Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, Lập qui hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư, Sản xuất và lắp đặt cấu kiện bằng thép, khung nhà tiền chế, cấu kiện bêtông cốt thép đúc sẵn, Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng...

Trải qua nhiều năm kinh nghiệm, Công ty đã huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh nhằm mục tiêu mang lại lợi nhuận tối đa hợp pháp. Tạo công ăn việc làm ổn định và từng bước nâng cao cuộc sống cho người lao động. Tăng cổ tức cho các cổ đông, bảo tồn và phát triển nguồn vốn cổ đông. Hoàn thành các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy đinh của pháp luật.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn