Công ty CP Toàn Gia Thịnh
Số 32A Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
2007
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
25 - 99
Thành viên

Giới thiệu

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty CPToàn Gia Thịnh đã nhanh chóng đi vào hoạt động và đang thực hiện các dự án phát triển khu dân cư trên địa bàn Huyện Đức Hòa. Thông qua việc thực hiện hàng loạt các dự án, công ty đã dần hình thành một nền tảng vững chắc về nhân lực lẫn tài lực, đúc kết được những kinh nghiệm quý để sẵn sàng đầu tư cho những dự án tiếp theo.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn