Công ty CP IMG Phước Đồng
Ấp 5, Tỉnh lộ 826 B, Xã Phước Đông, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
http://www.imgphuocdong.vn/ 84723714123 Kinh doanh bất động sản
2007
Năm thành lập
372 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn