Công ty cổ phần Thủ Thiêm Land
173 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
2016
Năm thành lập
0 tỷ
Vốn điều lệ
10 - 24
Thành viên

Giới thiệu

Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Lĩnh vực kinh tế: Kinh tế tư nhân

Loại hình kinh tế: Cổ phần Loại hình tổ chức. Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá

Cấp chương(754): Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh. Loại khoản(402): Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn