Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh
Số 02, đường Quang Trung - Phường Quang Trung - Thành phố Vinh - Nghệ An
2006
Năm thành lập
100 tỷ
Vốn điều lệ
--
Thành viên

Giới thiệu

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn