Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam
Số 177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
http://www.vnrubbergroup.com 0839325234 Trồng, chế biến, kinh doanh cao su, chế biến gỗ nhân tạo; công nghiệp cao su, Đầu tư tài chính
2006
Năm thành lập
26166 tỷ
Vốn điều lệ
100 - 499
Thành viên

Giới thiệu

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được thành lập theo Quyết định 248/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Quyết định số 249/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Ngày 30 tháng 3 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 469/QĐ-TTg về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Ngày 05/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 38/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.

danh sách môi giới
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn