Toàn quốc
Dự án
Loading...
Loại BDS
  Khoảng giá
  Đặt lại
  Vui lòng nhập nhiều hơn 2 kí tự..

  Dự Án Căn hộ tại Quận 4 TP Hồ Chí Minh 2023

  Có 27 Dự án Căn hộ chung cư tại Quận 4, TP Hồ Chí Minh
  Phù hợp nhất
  Theo giá
  Đường Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  Đường Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4, Hồ Chí Minh
  62,8m2 - 64,9m2 - 65,4m2 - 90m2
  Bàn giao: 2022
  Không có thông tin
  Số 1 đường Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
  60;72;78;84;86;93;100
  Bàn giao: 12/2020
  Đang xây dựng
  Số 09, Đường Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  48;57;65;70;87;93;122
  Bàn giao: 12/2015
  Đã hoàn thiện
  Đường Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  49;57,63;87;90;105;139;249
  Bàn giao: 2017
  Đã hoàn thiện
  Đường Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  41;53;73;101;102;123;131;250
  Bàn giao: 2009
  Đã hoàn thiện
  Đường Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  54;60;71;73;76;86;100;260;450
  Bàn giao: 10/2009
  Đã hoàn thiện
  Số 278, Đường Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  42;43;64;65;68;69;82;86
  Bàn giao: 07/2016
  Đã hoàn thiện
  Số 56 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
  47;51;79;88;112
  Bàn giao: 09/2015
  Đã hoàn thiện
  Số 360C Đường Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  60;77;100
  Bàn giao: 06/2005
  Đã hoàn thiện
  Số 360A Đường Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  65;75;84;86;88;100;115
  Bàn giao: 2009
  Đã hoàn thiện
  Số 360G Đường Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  75,32;75,74;81,37
  Bàn giao: 03/2012
  Đã hoàn thiện
  Số 428 - 430 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
  35;42;50;54;66;69;92;94;127;143;150
  Bàn giao: 09/2019
  Đã hoàn thiện
  Số 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh
  53,66;64,91;65,11;71,29;72,5;73,61;74,11;74,8;74,92;97,84;107,78;107,88
  Bàn giao: 09/2018
  Đã hoàn thiện
  Đường Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
  60;70;75;90;99;110;133
  Bàn giao: 12/2014
  Đã hoàn thiện
   Mở App